De Museumvereniging ziet voorzichtig herstel

Nieuws | 17 jan. 2023

“In 2022 zagen we toenemende bezoekersaantallen met de Museumkaart en dat biedt hoop voor de komende periode. Tegelijkertijd kunnen we niet al te optimistisch zijn, want de sector laat een zeer wisselend beeld zien”, aldus Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging en stichting Museumkaart.

De Museumkaart was in 2022 goed voor 7,13 miljoen museumbezoeken bij de 471 aangesloten Nederlandse musea. Dit ondanks dat de musea pas eind januari weer opengingen. Het aantal bezoeken komt daarmee op 76,8% ten opzichte van 2019, het laatste volledige jaar vóór corona. Ten opzichte van de magere jaren 2020 en 2021 is dit aantal bezoekers een groei van respectievelijk 43% en 83%. Op basis van de huidige cijfers verwacht de Museumvereniging dat het aantal museumbezoeken in 2022 tussen 21,0 en 23,8 miljoen lag. 

Ook positief is dat nieuwe bezoekers musea voor het eerst weten te vinden. Dat ziet de Museumvereniging terug in de verkoop van de Museumkaart. Op dit moment zijn er ca. 1,38 miljoen kaarthouders.

“De afgelopen weken publiceerden enkele musea recordcijfers. Deze musea hadden vaak de wind in de rug door investeringen en spraakmakend nieuw publieksaanbod. Het bewijst dat investeren in nieuw en divers aanbod cruciaal is voor een gezonde sector. We hebben de afgelopen jaren steeds de veerkracht en creativiteit van de sector benadrukt. Tegelijkertijd zien we dat er ook instellingen zijn die er heel hard aan trekken, maar waarbij de reserves op zijn en die nauwelijks kans zien om nieuw aanbod te ontwikkelen. Nu musea bovendien worden geconfronteerd met stijgende lasten, blijft het van groot belang dat overheden en fondsen achter deze instellingen blijven staan”, aldus Carasso.

Voorzichtig herstel

In de prognose die de Museumvereniging in september jl. schetste over 2022 zijn drie scenario’s uitgewerkt (https://museumvereniging.nl/museumcijfers en de figuur hieronder). Toen werd nog rekening gehouden met de mogelijkheid van een nieuwe lockdown en was de schatting mede daarom dat in 2022 tussen 18,2 en 23,8 miljoen museumbezoeken zouden plaatsvinden. Op basis van de huidige cijfers van het Museumkaartbezoek is de prognose van de Museumvereniging dat 2022 in de buurt komt van het meest gunstige scenario.

Figuur: Aantal museumbezoeken, realisatie 2019-2021 en scenario’s 2022 (x 1 miljoen) Bron: Museumcijfers 2021, pagina 54. Gepubliceerd door de Museumvereniging in september 2022: https://museumvereniging.nl/museumcijfers

In oktober 2023 komt de Museumvereniging met de definitieve cijfers.

Deel dit nieuws