De maatschappelijke druk op musea om zich uit te spreken over actuele maatschappelijke vraagstukken in de samenleving neemt steeds verder toe. Maar hoe en wanneer spreek je je als museum wel of juist niet uit? En kun je als brancheorganisatie stelling innemen over geopolitieke ontwikkelingen?

Deze vragen waren de aanleiding voor Uitgesproken: Musea in gesprek. Een serie van 4 gesprekken met museumdirecteuren en leden van managementteams uit het hele land. 

In de gesprekken kwamen vragen aan de orde zoals ‘Wat is je rol als museum? Hoe kun je bijdragen aan een genuanceerde discussie? Wanneer spreek je je uit, wanneer niet en waarom dan? Hoe neem je je medewerkers hierin mee, of je raad van toezicht en andere stakeholders? Hoe kun je als museum mensen op een oprechte manier bij elkaar brengen? En wat kan de Museumvereniging betekenen voor haar leden?’  

Het voeren van deze gesprekken zorgde voor opheldering en verbinding. Door musea samen te brengen, juist in moeilijke tijden, kunnen zij elkaar ondersteunen en leren van de verschillende ervaringen van collega’s uit het veld.  Kortom samen in gesprek blijven om zo een constante binding met elkaar en met de samenleving te behouden. 

Meer te weten komen? Lees dan de uitgebreide analyse van de vier gesprekken door de gespreksleider Arnoud Odding.