In het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Museumvereniging zijn 5 speerpunten geformuleerd.

De werkgroepen werken aan een concrete opdracht die bijdraagt aan – één van – de speerpunten, die de museumsector als geheel versterken. De leden van de werkgroep zijn ambassadeurs en voorlopers. Zij proberen de rest van de sector in hun kielzog mee te nemen. De werkgroepen leveren een concreet product op. Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, een actieplan of een lobbyopdracht. De werkgroep leidt tot oplossingen én tot een plan van aanpak over hoe daar te komen.

Werkgroepen