Het brilletje uit de Rooswijk

De Museumvereniging en Stichting Museumkaart zijn beide een Algemeen Nut Beogende Instelling

Voordelen

ANBI-instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven en schenken. 

Giftenaftrek

Om giften aan culturele ANBI’s te stimuleren geldt voor culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel: een belastingplichtige mag in de inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Dus iemand die € 100 geeft aan een culturele instelling mag € 125 in aftrek brengen. Deze extra aftrek geldt over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Alle musea zijn in principe aangemeld als culturele instelling en hebben een ANBI-status.

Hieronder kun je de formulieren voor respectievelijk de Museumvereniging en Stichting Museumkaart downloaden: 

Culturele ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens, zoals beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen, te publiceren op hun websites. De gegevens van de Museumvereniging vind je hier.

Meer informatie vind je op de website van ANBI. 

RSIN 005412596.