Met de Museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van de musea die lid zijn.

In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen, evenals zaken als scholing en pensioen.

Verlenging

Op 25 juni 2024 hebben de cao-partijen een voorlopig akkoord bereikt over de verlenging van de huidige Museum cao. De werkgevers hebben inmiddels positief gereageerd op het bereikte resultaat. De vakbonden hebben tot 16 juli 2024 de tijd om het voor te leggen aan hun achterban. Wanneer alle partijen een akkoord hebben gegeven delen we de inhoud van het akkoord.