Beleidsplannen & budget voor cultuur en musea 2023 t/m 2025

In november 2022 publiceerde Staatssecretaris Uslu haar meerjarenbeleidsbrief voor cultuur voor 2023 t/m 2025

De brief bevat de uitwerking van de € 170 miljoen extra budget die het kabinet in 2022 beschikbaar stelde voor cultuur. Ook voor musea is op meerdere thema’s budget beschikbaar, of bieden budgetten kansen om een aanvraag in te dienen. De belangrijkste punten voor de sector op een rijtje.

Verduurzaming

In het verlengde van de klimaatambities in het regeerakkoord krijgen de rijksmusea vanaf 2024 jaarlijks € 5 miljoen voor verduurzaming van de huisvesting en om een voorbeeldfunctie in de museale sector te vervullen. Voor de gemeentelijke, particuliere en provinciale musea was er in 2022 op landelijk niveau budget ingeruimd met de Verduurzamingsregeling DUMAVA. De eerste tranche van deze regeling à € 50 miljoen was echter in één keer overvraagd. Er komt in 2024 een volgende tranche à € 100 miljoen. 
 

Innovatief

Er is € 1 miljoen extra beschikbaar bij het Mondriaan Fonds voor innovatieve tentoonstellingen in musea. We hebben afgelopen jaren hard gepleit voor een impuls voor musea om publiek weer te kunnen bereiken met nieuwe initiatieven, nadat in 2021 het aantal tentoonstellingen met 37% daalde. Dit is een eerste impuls om weer meer bezoekers aan te trekken.

De garantieregeling voor buitenlandse topstukken in musea – de indemniteitsregeling – is langjarig verhoogd naar € 450 miljoen. We maken ons hier samen met de musea al jaren hard voor. Het ministerie ziet deze maatregel als onderdeel van de maatregelen gericht op herstel van de museale sector van corona. Met de € 150 miljoen extra is er plek voor twee extra grote tentoonstellingen à € 70 miljoen garantstelling en nog ruimte om één kleinere tentoonstelling indemniteit te kunnen verlenen.

Extra

Per 2022 is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld om aankopen voor de Collectie Nederland mogelijk te maken via het Mondriaan Fonds en zo de collectie te verrijken.

Voor het slavernijmuseum is € 29 miljoen gereserveerd en voor een voorziening voor een nationaal historisch museum € 2,8 miljoen. Zoals al eerder bekend gemaakt is er € 6,6 miljoen budget voor de omgang met koloniale collecties.

MBO

In 2022 startte een pilot van 2 jaar die de Cultuurkaart in het MBO steunt met € 2,5 miljoen jaarlijks. Het CJP voert de pilot uit en zij zoeken ook samenwerking met de musea.
 

Digitalisering

Voor digitalisering zijn significante middelen beschikbaar: € 31,1 miljoen voor 2022 t/m 2026 en verder. Hiervan gaat € 12 miljoen naar de publiek-private samenwerking met Cultuurloket DigitALL. Het doel is digitale technologie te gebruiken om de relatie van instellingen met het publiek te versterken. Ook voor musea liggen hier kansen. We moedigen alle musea aan waar mogelijk de kansen op budget bij DigitALL te pakken.