Subsidie voor onderzoek naar collecties met een koloniale context


In publieke Nederlandse collecties zijn vele objecten uit een koloniale context die wellicht zijn geroofd of anderszins weggenomen zonder medeweten of goedkeuring van de lokale bevolking.

NWA-programma

Het NWA-programma Onderzoek naar collecties met een koloniale context richt zich op samenwerking tussen onderzoekers en belanghebbenden uit landen waar objecten en collecties met een koloniale geschiedenis in Nederlandse instellingen vandaan komen en uit Europees Nederland, op het gebied van actuele vraagstukken die rond deze objecten spelen. NWA wil zo een bijdrage leveren aan het mogelijke herstel van onrecht en de samenwerking in vertrouwen versterken tussen Nederland en landen van herkomst rondom deze koloniale collecties.

Subsidie

Er is financiering beschikbaar voor onderzoekers uit herkomstlanden om kortlopend onderzoek uit te voeren in de collecties van Nederlandse musea en instellingen en voor grotere projecten om duurzame onderzoeksnetwerken te creëren. Het beschikbare budget is € 2.855 miljoen beschikbaar. De deadline om aanvragen in te dienen is 19 maart 2024.