Een sterke museumsector verbindt de samenleving
Cultuur is een grondrecht, van en voor iedereen. Cultuur zit verspreid door het hele land, in iedere regio, in iedere wijk. Als belangrijk onderdeel van de Nederlandse culturele infrastructuur zijn musea als geen ander in staat hieraan bij te dragen.
Een sterke, actieve, toegankelijke en verenigde museumsector verbindt mensen en maatschappij, inspireert en zorgt voor een positieve ontwikkeling van de hele samenleving. Musea zijn plekken om samen te komen, elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen. Musea staan midden in de samenleving en vervullen, zeker op lokaal niveau, een belangrijke sociale rol. Daarnaast dragen ze bij aan economische bedrijvigheid en verhogen hiermee de regionale economische vestigingswaarde.
Met collecties vertellen ze bijzondere verhalen, nodigen uit tot dialoog en faciliteren culturele ontplooiing. Musea verbinden het heden met het verleden en werken aan een gedeelde toekomst. De Museumvereniging werkt aan een toekomstbestendige museumsector. Een sector die financieel in staat is te investeren in duurzaamheid, toegankelijkheid, regionale en culturele diversiteit en het behoud van ons gedeelde erfgoed.