Aanjager van een duurzame sector

De museumsector draagt zorg voor ons verleden en heden, maar over de toekomst maken we ons zorgen.

Daarom dragen we actief bij aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Dit vraagt om creatieve oplossingen, lef en betrokkenheid van de museumsector.De sector zal leiderschap moeten tonen door niet te wachten tot het moet, maar nu al te doen wat nodig en mogelijk is. Van de bedrijfsvoering verduurzamen en processen digitaliseren, tot bewustwording creëren bij het publiek door het goede voorbeeld te geven.

Aanjager van een duurzame sector

Meehelpen aan een duurzame museumsector

Blijf je je graag ontwikkelen én wil je bijdragen aan de verdere professionalisering van de sector? Meld je dan aan voor een van de Museumnetwerken! Zij vormen een laagdrempelig netwerk in de museumsector. Verdeeld over 8 vakgebieden komen ervaren medewerkers en nieuwe collega’s uit verschillende musea samen om kennis te delen en in verbinding te blijven.

Nieuws

Invloed Omgevingswet op musea

Invloed Omgevingswet op musea

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken en als het doel heeft regels te bundelen en eenvoudiger te maken.

Werkgroep

Duurzaamheid & Musea

Musea voelen grote urgentie en verantwoordelijkheid voor verduurzaming en het creëren van bewustwording rondom dit onderwerp. Daarom werd recentelijk mede door de Museumvereniging het ACTIEplan voor verduurzaming van de culturele sector opgezet.

Lees meer

Kennisbank

Bekijk alles
Ethische code voor musea
Codes

Ethische code voor musea