Over de Museumvereniging

De Museumvereniging werkt aan het realiseren van een toekomstbestendige sector waarmee iedereen zich verbonden voelt. Want een sterke museumsector verbindt de samenleving.

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van en voor musea. We werken samen vanuit gedeelde waarden aan een gezonde, inclusieve, diverse, aantrekkelijke en duurzame museumsector. Als organisatie denken en werken we vanuit onze gedeelde waarden. We leveren onze bijdrage op basis van deskundigheid, om inzichten en oplossingen te bieden die relevant en waardevol zijn voor de museumsector. We zijn bevlogen en overtuigd van de toegevoegde waarde van de museumsector voor de gehele samenleving. We zijn doelgericht, als aanjager van de museumsector willen we een blijvende bijdrage leveren aan het verwezenlijken van een toekomstbestendige sector. We denken en werken op basis van gelijkwaardigheid. We willen alle betrokken partijen verbinden en ieders stem een podium geven.

Wie zijn wij?

Wat doen wij?