Ontwikkelingen Fair Pay


Op 20 november verstuurde demissionair staatssecretaris Gunay Uslu een Kamerbrief over de verdeling van de al eerder toegezegde middelen voor fair pay.

Verdeling

Voor de verdeling van de ruim € 36 miljoen baseert de staatssecretaris zich op een rapport van onderzoeksbureau SiRM dat een inschatting heeft gemaakt van de staat van fair pay per deelsector. Zoals in de Kamerbrief staat beschreven, richten de onderzoekers zich daarin hoofdzakelijk op meerjarige rijksgesubsidieerde instellingen. Daarmee ontstaat voor musea een positief, maar zeker niet compleet beeld van de problemen rondom fair pay.

Rijksgesubsidieerde musea

Voor de rijksgesubsidieerde musea geldt dat zij een relatief kleine achterstand in fair pay hebben ten opzichte van de andere deelsectoren. Dat is natuurlijk goed nieuws, want fair pay is één van de basisprincipes van onze sector. Tegelijkertijd kan hiermee het beeld ontstaan dat die relatief kleine achterstand voor musea in het algemeen geldt. Dat is helaas niet zo. In haar brief geeft de staatssecretaris gelukkig aan zich ervan bewust te zijn dat het Rijk maar één van de financiers in cultuurbeleid is.

Gemeentelijke musea

Met name gemeenten nemen een veel groter deel van het cultuurbudget voor hun rekening. Dit geldt ook voor de achterban van de Museumvereniging: de helft van de leden wordt hoofdzakelijk gefinancierd door gemeenten. En juist bij die groep is het beeld veel minder rooskleurig. Veel gemeentelijk gefinancierde musea schrijven al jaren rode cijfers door stijgende lasten terwijl de subsidies gelijk blijven. Daarom roept de Museumvereniging samen met de staatssecretaris de gemeenten op om serieus bij te dragen aan het mogelijk maken van eerlijke beloning in de culturele sector waaronder juist ook musea. Zodat uiteindelijk in álle type musea, ongeacht van hoe ze gefinancierd worden, sprake is van eerlijke beloning.