Tulpenmanie

Door de ontwikkelingen in het museumveld gaat het toetssysteem van het Museumregister veranderen

In oktober 2023 is de vertaling van de nieuwe museumdefinitie aangenomen. Er is een nieuwe Museumnorm in de maak om ruimte te geven aan de diversiteit van museale organisaties in Nederland en er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van ICT en automatisering.

Vanaf het begin had de museumregistratie als doel de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken. De afgelopen jaren was er veel ondersteuning bij de professionalisering van de organisaties die het Museumregister toetst. Tegelijkertijd blijkt dat veel musea een toetsing voor registratie of herijking als een grote werklast ervaren. Door een groeiend aantal musea in het toetsingssysteem en hun complexiteit is de opdracht voor de organisatie van het museumregister zwaarder.

Wat verandert er?

Het bestuur van Museumregister Nederland heeft geïnventariseerd hoe het soepeler, efficiënter en concreter kan toetsen en functioneren, zonder het doel van museumregistratie uit het oog te verliezen. Dat betekent dat het toetssysteem van Museumregister Nederland er anders uit gaat zien. De grote lijnen staan op papier. Het register werkt aan verbeterde procedures, ondersteund door een nieuwe ICT-omgeving. Twee veranderingen gaan nu al in.

  1. Informatieverlening en educatie over de Museumnorm – tot nu deels een taak voor het register – gaat nu naar het Landelijk Contact Museumconsulenten/OPEN en de Museumvereniging. Beide organisaties dragen Museumregister Nederland een warm hart toe en zijn van harte bereid hier invulling aan te geven. Met vragen kun je contact opnemen met Aylin Beijersbergen.

2. Er komt voorlopig, in ieder geval tot 1 juni 2024, een stop op nieuwe aanmeldingen voor museumregistratie. Musea die nu in een toetsingstraject zitten en geen tegenbericht hebben gekregen, kunnen in de komende maanden hun toetsing volgens het huidige traject voltooien.