Een brief aan de informateur namens werkgevers in de culturele sector

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november voeren PVV, NSC, VVD en BBB informatieve gesprekken waarin zij een mogelijke samenwerking onderzoeken. Ze spreken over verschillende beleidsterreinen, waaronder de culturele en creatieve sector. Daarom stuurden wij deze week namens de werkgevers in de sector, de Vereniging Federatie van Werkgeversverenigingen in De Cultuur, een brief gericht aan de informateur Ronald Plasterk.

Cultuur van en voor iedereen

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt cultuur steeds breder toegankelijk te maken. We willen namelijk dat íedereen zich mede-eigenaar voelt van het cultuuraanbod. Tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust dat we nog niet klaar zijn. In de brief vragen we daarom de ruimte ook gedurende een nieuwe kabinetsperiode verder te werken aan waar we voor staan: cultuur van en voor iedereen. Dat kan door middel van de volgende punten:

  • Passender jaarlijkse indexatie van overheidsinvesteringen zodat de uitholling van de publieke financiering stopt.
  • Behoud van het lage btw-tarief zodat cultuurtoegankelijk blijft. ln tijden van stijgende lasten, koopkrachtverlies en toenemende armoede, doen we er al alles aan om de prijzen niet te verhogen zodat het de portemonnee van Nederlanders niet extra raakt. Het ministerie van Financiën maakte dit voorjaar met het ministerie van OCW een evaluatie van het verlaagde btw-tarief. Hieruit blijkt duidelijk dat het lage tarief een positieve impact heeft op de toegankelijkheid van de culturele sector.
  • Wettelijke verankering van cultuurdoelen en middelen in het gemeente- en provinciefonds, zodat er in elke dorp, stad en regio passende culturele voorzieningen zijn.
  • Vergroten van bestaanszekerheid: eerlijke betaling van álle werkenden in de sector.

Bovenstaande punten vormen de basis van een financieel gezonde cultuursector, die in staat is écht te investeren in het publiek.

De Museumvereniging hoopt van harte dat de aanbevelingen worden overgenomen en gaat graag in gesprek met de betrokken politieke partijen en de informateur.