Invloed Omgevingswet op musea

Nieuwe wet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken en als het doel heeft regels te bundelen en eenvoudiger te maken. Dit betekent ook dat de Omgevingswet straks omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving regelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omgevingsvergunning voor rijksmonumenten, een monumentencommissie aanstellen, of rekening houden met cultureel erfgoed in omgevingsplannen.

Wat betekent de Omgevingswet voor musea?

Musea krijgen vooral met de Omgevingswet te maken als het gaat om restauratie, renovatie, vernieuwing, nieuwbouw en het gebruik van hun gebouwen. Indien van toepassing ook als het gaat om beelden en andere onroerende collectieonderdelen in de museale buitenruimte.

De Omgevingswet heeft voor musea in principe geen impact op het beheer van hun roerende collecties. Zaken uit de Omgevingswet waar musea mee te maken krijgen zijn het – gemeentelijke – omgevingsplan, wat betreft toegestane functies op een locatie en regels voor activiteiten, en de omgevingsvergunning. De laatste is van toepassing op bijvoorbeeld de bouwactiviteit, een rijksmonumenten- of omgevingsplanactiviteit. De inhoud van het omgevingsplan kan voor musea ook van belang zijn met het oog op ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving, die een kans of een bedreiging kunnen vormen voor de museale functie.

Tot slot kunnen gemeenten musea opnemen in hun omgevingsvisie, als huisvester voor roerend – cultuurgoederen -, onroerend, zoals beelden in museumtuinen, of immaterieel cultureel erfgoed.