Met de Museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van de musea die lid zijn

In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen, evenals zaken als scholing en pensioen.

Historisch

Op 1 maart 2023 kwamen musea en de vakbonden FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF tot een voor de sector historisch nieuw cao-akkoord.

Structurele salarisverhoging

De nieuwe Museum cao voorziet met terugwerkende kracht in een structurele salarisverhoging van 5% per 1 januari 2023, plus een structurele nominale verhoging van € 100 bruto per maand. Voor de werknemers in schalen 1 t/m 7 ging die extra verhoging in op 1 april 2023, voor de schalen daarboven op 1 juli. De impact voor de werknemers in de lagere loonschalen is het grootst, mede door de gefaseerde aanpak rond de nominale verhoging. Daarnaast zijn ook verschillende procesafspraken gemaakt. De nieuwe cao is geldig voor een looptijd van anderhalf jaar. De Museum cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. 

Aangesloten musea

Een volledig overzicht van de aangesloten musea vind je in bijlage 7 van de cao.

Museum cao