Een toekomstbestendig handboek dat toepasbaar is voor elk museum, groot en klein.

De projectgroep Herziening Handboek functie-indeling werkt aan de ontwikkeling van een nieuw handboek voor musea. Omdat het huidige handboek is verouderd en aan vernieuwing toe is, heeft de vereniging het afgelopen jaar samen met vakbonden, functiewaarderingsexperts en museumprofessionals, een nieuw en toekomstbestendig handboek ontwikkeld. Deze maakt functiewaardering voor musea gemakkelijk, duidelijk en flexibel. Het stelt elk museum in staat om functieniveaus precies en op maat vast te stellen. Daarnaast moet het handboek praktisch zijn voor alle musea en makkelijk te begrijpen voor museummedewerkers.

Wat betekent de vernieuwing van het handboek precies?

Er komt een generiek functiehuis, waarin veel meer ruimte is voor alle nieuwe functies die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen in de sector. De waarderingssystematiek eronder verandert ook. Dat wordt RATO-pro, een systeem dat beter past bij de wensen van musea en medewerkers. Ben je benieuwd hoe deze keuze tot stand is gekomen? Hier lees je de gehele rapportage van adviesbureau Leeuwendaal.

Het handboek heeft in principe geen invloed op inschalingen en salarissen. Indien functies tussentijds zodanig zijn gewijzigd dat zij überhaupt in een andere schaal thuis zouden horen, kan dat zichtbaar worden in de overgang naar het nieuwe systeem. Een medewerker kan nooit achteruit gaan door de nieuwe systematiek, een zogeheten garantieregeling ziet daar op toe.

Hoe is de projectgroep hiertoe gekomen?

Veel musea zijn betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe handboek. Samen vormen zij een projectgroep met de vakbonden. Daarnaast hebben verschillende musea via interviews input geleverd. We letten voortdurend op een goede afspiegeling van onze leden, zowel qua grootte als type collectie, vestigingsplaats en wijze van financiering. Leeuwendaal, een zeer ervaren adviesbureau in functiebeschrijving en -waardering, ondersteunt ons hierbij.

Wat betekent dit nieuwe handboek voor musea?

Als het nieuwe handboek af is, volgt de implementatiefase. Wat betekent dat voor musea? We organiseren een reeks laagdrempelige trainingen samen met Leeuwendaal. Daarin komt uitgebreid aan bod hoe musea het nieuwe handboek kunnen invoeren in de eigen organisaties. Daarin is veel ruimte voor individuele vragen. Doel van deze trainingen is musea zoveel mogelijk te ontzorgen in overgang naar het nieuwe systeem.

Wanneer start de implementatie?

Een logische vraag die we vaak krijgen. Helaas kunnen we die datum nog niet noemen, omdat de projectgroep nog aan de slag is én het afrondende gesprek met de vakbonden nog plaats moet vinden. We zijn ons ervan bewust dat dit onduidelijkheid kan geven. Heb je nu al vragen of wil je ons iets meegeven ter overweging?

Wat kunnen musea nu doen?

Wil je alvast aan de slag in je eigen organisatie? Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen kunnen HR-medewerkers de huidige functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen binnen het eigen museum alvast in kaart brengen.

Hieronder vind je meer informatie om je goed voor te bereiden en hieronder een format dat je daarbij kan helpen.

Ook zorgen we voor een communicatiepakket voor HR-medewerkers dat zij kunnen gebruiken binnen de eigen organisatie met de volgende onderdelen:

  • Een duidelijk stappenplan hoe je het Handboek functie-indeling in je eigen organisatie kunt implementeren.
  • Een voorbeeldmail/brief voor communicatie naar de medewerkers.
  • Een voorbeeldpresentatie voor informatiebijeenkomsten voor medewerkers.
  • Een FAQ met de meest gestelde vragen van HR-medewerkers.

Aanmelden voor trainingen in 2024

Zodra de trainingsdata bekend zijn, maken we die – ook – hier bekend. Houd daarom deze pagina in de gaten. Uitnodigingen voor de trainingen volgen ook per e-mail. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat je de trainingen ook terug kunt kijken.

Het nieuwe handboek maakt functiewaardering voor musea gemakkelijker, duidelijker en flexibeler.
Gea Wold, senior beleidsadviseur werkgeverszaken
Voortgang herziening Handboek functie-indeling