Voortgang herziening functiehandboek

Eén van de speerpunten van de Museumvereniging is de museumsector als aantrekkelijke werkgever versterken.

Het huidige functiehandboek is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom startte de vereniging in 2022 met de herziening van het functiehandboek musea. Hieronder meer informatie over de voortgang hiervan.

Werkgroep

Aan de start van dit proces is een werkgroep opgezet vanuit de sector om ons tijdens de herziening te adviseren. Hiernaast zijn externe adviesbureaus Leeuwendaal en BuitenhekPlus ingeschakeld, beide zeer ervaren in functiebeschrijving en -waardering. Op deze manier kunnen wij de zorgvuldigheid van het proces goed bewaken en waarborgen.

RATO-pro

Fase 1 is inmiddels doorlopen met een succesvol afgeronde keuze voor een nieuw functiewaarderingssysteem: RATO-pro, dat beter past bij de wensen van de musea. Hiermee nemen we afscheid van de ORBA-systematiek. Hier lees je de gehele rapportage van BuitenhekPlus en Leeuwendaal.

Fase 2a

Fase 2a is begin dit jaar gestart. Ook nu is de structuur van beide adviesbureaus in stand gehouden en is de werkgroep vanuit de sector verder aangevuld met de vakbonden. In deze fase werken we toe naar een nieuw functieraster en nieuwe functiereeksen en -beschrijvingen. Hiervoor hebben verschillende musea hun functiemateriaal met ons gedeeld. In overleg met de cao-delegatie vullen we het handboek aan met zaken als een overgangstraject en een bezwaarprocedure. Dit is naar verwachting eind oktober klaar. Op 13 november 2023 volgt de aankondiging van het nieuwe handboek op de Algemene Ledenvergadering van de Museumvereniging.

Trainingen

Tot slot volgt fase 2b: vanaf 1 januari 2024 start de implementatie. We gaan een aantal trainingen voor musea organiseren met uitleg hoe het nieuwe handboek in te voeren in de eigen organisaties. We houden je op de hoogte over wanneer het mogelijk is je in te schrijven voor de trainingen.

Wat kunnen musea nu doen?

Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen adviseren wij je alle huidige functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen binnen je eigen museum in kaart te brengen, zodat geen sprake meer is van eventueel achterstallig onderhoud op het moment van de overstap naar het nieuwe systeem.

Meer informatie om je goed voor te bereiden en een format dat je daarbij kan helpen.

.

Breng alvast alle huidige functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen binnen je eigen museum in kaart!
Ge Wold, senior beleidsadviseur werkgeverszaken
Voortgang herziening functiehandboek