Onze kringen

De Museumvereniging heeft twee kringen die verschillende belangen behartigen. Op initiatief van de leden kunnen meer kringen ontstaan.

De kringen hebben een oorsprong in de statuten van de Museumvereniging. Leden betalen contributie voor een specifieke kring. Per jaar is er 4 keer een kringvergadering. 

Kring Rijksmusea

De kring Rijksmusea behartigt de belangen van de Rijksmusea en is toegankelijk voor musea die structurele subsidie krijgen vanuit het Ministerie van OCW op basis van de Erfgoedwet. De kring komt 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen als visitatie rijksmusea, duurzaamheid bij rijksmusea en financiële zaken.

Kring werkgeverschap

De behartiging van de werkgeversbelangen in het overleg met de vakbonden is voortgezet in de kring werkgeverschap. Deze kring is alleen toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum cao.