Op 18 februari 2023 trad de wet bescherming klokkenluiders in werking.

Vanaf 17 december 2023 is deze wet ook van toepassing op organisaties met meer dan 50 maar minder dan 250 medewerkers. Doel van de wet is de melders van misstanden – klokkenluiders – beter te beschermen. De wet verbetert de voorwaarden om maatschappelijke misstanden binnen organisaties te melden, zoals een wetsovertreding, een gevaar voor de gezondheid, als het bedrijf het milieu beschadigt of als personen in gevaar zijn.

Voorleggen aan OR of PVT

De Museumvereniging heeft een voorbeeldregeling opgesteld om musea op weg te helpen. Het is van belang dat musea deze nieuwe regeling ter instemming voorleggen aan de OR of PVT in de eigen organisatie, vóórdat ze het toepassen in hun eigen organisatie. Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met Gea Wold of Lisette van den Berg. Als we merken dan er veel vragen zijn, organiseren we een digitaal vragenuurtje met een jurist die expert is op dit gebied.