De Museumvereniging behartigt de belangen van de museumsector. Dat doen we in de politiek, bij het publiek en andere stakeholders. Want een sterke museumsector verbindt de samenleving. We werken hierin samen met partners zoals Kunsten ’92 en maken onderdeel uit van de Federatie Cultuur.

Investeren in cultuur, is investeren in de samenleving

Cultuur is een grondrecht, van en voor iedereen

Het is overal, in alles wat we doen en kent vele vormen. Cultuur maken en zijn we samen. Het zit verspreid door het hele land, in iedere regio, in iedere gemeente, in iedere wijk. Musea vormen een belangrijke schakel in de Nederlandse culturele infrastructuur. Driekwart van de Nederlanders ervaart deze musea als onmisbaar. Ze komen er graag om te ontdekken, leren, inspiratie op te doen of gewoon voor een dagje uit. Een sterke, actieve en toegankelijke museumsector verbindt mensen en maatschappij.

Cultuur is van groot belang voor onze economie

Met een investering van 1,3 miljard euro door de Rijksoverheid, wordt een veelvoud van impact gecreëerd, zowel economisch als maatschappelijk. Musea hadden in 2022 een omzet van 1,159 miljard euro, waarvan ruim een half miljard eigen inkomsten (43%). In 2022 trokken de musea in totaal 23,5 miljoen bezoeken (in 2023 ca. 30 miljoen), waarvan een kwart uit het buitenland. Het stijgende aantal Museumkaarthouders en museumbezoeken laat zien dat de belangstelling en het draagvlak voor musea groot is. Ruim 2,8 miljoen Nederlanders zijn in het bezit van een Museumkaart of VIP-kaart. In 2023 waren er 9,5 miljoen museumbezoeken met de Museumkaart.

Cultuur is goed voor het vestigingsklimaat

Dat geldt voor (internationale) bedrijven wiens werknemers de culturele voorzieningen waarderen (zie recent verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)). En dat geldt voor inwoners die gemeenten met een rijk cultureel aanbod aantrekkelijker vinden. Beiden leveren een positieve bijdrage aan de lokale economie.

Musea dragen bij aan de sociale cohesie

Musea, en de vrijwilligersstructuur eromheen, zijn van grote sociale waarde voor lokale gemeenschappen. Van het totaal aantal werkenden in de sector (39.500 personen) zetten 26.000 personen zich in als vrijwilliger of stagiair (66%). Het gaat hier om een groot netwerk van mensen die door het helpen beheren en exploiteren van erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan sociale cohesie en een gevoel van (lokale) identiteit.

Musea hebben een grote impact op de jeugd

Het overgrote deel van de musea (89%) biedt een educatief programma voor verschillende doelgroepen. Leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs brachten in 2022 bijna 1,3 miljoen bezoeken aan musea met school. Dit is 28% van het totale jeugdbezoek tot en met 18 jaar in 2022 (4,6 miljoen bezoeken). In totaal legden het basis- en voortgezet onderwijs in 2022 gemiddeld 56 schoolbezoeken per 100 leerlingen af. Musea leveren doormiddel van cultuureducatie en cultuurparticipatie een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van de jeugd.

Cultuur verhoogt het fysieke en mentale welzijn

Eerder genoemd verslag van de vaste commissie OCW benoemt dat inzet van cultuur in de zorg positieve effecten kan hebben op fysiek en mentaal welzijnsniveau, op sociaal en sociaal-maatschappelijk niveau en op het cognitief functioneren van mensen. Dat vermindert de kosten voor zorg.

Cultuur draagt bij aan maatschappelijke opgaven

Het potentieel van de sector om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven is groot en kan nog beter benut kan worden. Inzet van kunst en cultuur bijvoorbeeld in het sociaal domein en de zorg kan bijdragen aan het beperken van (toekomstige) maatschappelijke kosten. Deze maatschappelijke en economische waarde van kunst en cultuur maakt financiering vanuit andere sectoren voor de hand liggend (ook wel domeinoverstijgende financiering genoemd). Bron: In de Schijnwerpers, gemaakt door Berenschot in opdracht van de Tweede Kamer.

Musea worden onmisbaar gevonden

Uit recent publieksonderzoek van de Museumvereniging naar de maatschappelijke impact van musea blijkt dat:

  • 73% van de Nederlanders musea als onmisbaar ervaart.
  • 85% van mening is dat musea van en voor ons allemaal zijn.
  • 7 op de 10 Nederlanders een museum in hun directe omgeving hebben.
  • 50% van de ondervraagden ervaart dat de aanwezigheid van een museum belangrijk is voor de identiteit van hun leefomgeving en vinden dat musea bijdragen aan de welvaart van de regio en het land.
  • 65% trots is op de rijkheid aan musea in Nederland.
  • 70% het goed vindt dat de overheid structureel meebetaalt aan musea.

Lees onze brief van januari 2024 aan de informateur namens de Federatie Cultuur. In de brief vragen we de ruimte om ook gedurende een nieuwe kabinetsperiode verder te werken aan waar we voor staan: cultuur van en voor iedereen.