Richtlijn Kunstenaarshonoraria herijkt

Eerlijke betaling

Op 2 november is de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepubliceerd door Platform Beeldende Kunst Nederland, BKNL. Doel is eerlijke betaling in de beeldende kunsten stimuleren. Al een aantal jaar is de richtlijn met succes toegepast. De afgelopen periode heeft BKNL gewerkt aan een update.

1 januari 2025

De invoering van de herziene richtlijn is 1 januari 2025. Komend jaar werkt de Ketentafel Beeldende Kunst van Platform ACCT – Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst – de rekensystematiek nog verder uit. De richtlijn is nu al gepubliceerd, zodat instellingen er rekening mee kunnen houden voor hun plannen voor 2025-2028. Daarin houden instellingen rekening met 3 gedragscodes, waaronder de Fair Practice, waar deze richtlijn een uitwerking van is.

De Museumvereniging is voorstander van fair pay. We gaan daarom verder in gesprek aan de ketentafel waar we willen werken aan een rekensystematiek die recht doet aan de complexe praktijk van musea en het belang van kunstenaars. De staatssecretaris heeft besloten de compensatieregeling van het Mondriaan Fonds voor toepassing van de honorariumrichtlijn te verlengen. We zijn blij dat ze daarmee musea in staat stelt om, ook in tijden van stijgende lasten en gelijkblijvende subsidies, een eerlijke beloning aan kunstenaars te kunnen bieden.