Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat het geweld in Gaza en Israël veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers.

Musea zoeken verbinding, dragen bij aan begrip voor de verschillende culturen en achtergronden, slaan bruggen en willen de dialoog bevorderen. Musea zijn plaatsen van reflectie op het verleden, duiding van de ontwikkelingen van vandaag en die van de toekomst. Vanuit deze verbindende rol spreken we ons uit voor het stoppen van het geweld en verdere polarisatie en roepen we op tot dialoog in verdraagzaamheid.

De Museumvereniging sluit zich aan bij de internationale beweging die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, toegang tot humanitaire hulp voor de mensen in Gaza en het vrijlaten van alle gijzelaars. We dringen aan op het respecteren van de Conventie van Genève en het humanitair oorlogsrecht.