Aanjager van een gezonde sector

Musea krijgen op veel manieren steun. Het Rijk, provincies en gemeenten, het publiek en private financiers leveren waardevolle bijdrages.

Toch hebben veel musea structureel moeite het hoofd boven water te houden. Een tekort aan financiële middelen of een te grote afhankelijkheid van één inkomstenstroom maken musea kwetsbaar. Bovendien stellen financiers steeds meer eisen, die enerzijds de professionaliteit ten goede kunnen komen, maar anderzijds ten koste kunnen gaan van het onderscheidend vermogen van musea. Een gezonde financiële balans en maatwerk in regelgeving zijn cruciaal om musea in staat te stellen te investeren in hun toekomst en een duurzame relatie aan te gaan met hun omgeving.

Financieel gezonde sector

Meehelpen aan een gezonde museumsector

Blijf je je graag ontwikkelen én wil je bijdragen aan de verdere professionalisering van de sector? Meld je dan aan voor een van de Museumnetwerken! Zij vormen een laagdrempelig netwerk in de museumsector. Verdeeld over 8 vakgebieden komen ervaren medewerkers en nieuwe collega’s uit verschillende musea samen om kennis te delen en in verbinding te blijven.

Nieuws

Brief aan de informateur in Den Haag

Brief aan de informateur in Den Haag

De Museumvereniging stuurde een brief aan informateur Ronald Plasterk namens werkgevers in de culturele en creatieve sector.

Tulpenmanie

Strategische heroriëntatie Museumregister Nederland

Door de ontwikkelingen in het museumveld gaat het toetssysteem van het Museumregister veranderen.

Meisje met de parel

Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies

2022 telde in totaal 23,5 miljoen museumbezoeken, waarvan 5,4 miljoen uit het buitenland, ondanks de verplichte sluiting in de eerste vier weken van het jaar. Alhoewel de terugkeer van het publiek goed nieuws is voor de sector, zorgen de stijgende lasten voor een grote druk op musea.

Beleidsplannen & budget voor cultuur en musea 2023 t/m 2025

Beleidsplannen & budget voor cultuur en musea 2023 t/m 2025

Het herstel na de pandemie komt uit een nieuwe generatie museumbezoekers. In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er in de eerste maanden van 2023 een verdrievoudiging te zien van het aantal bezoeken met de Museumkaart ten opzichte van dezelfde periode in het succesvolle jaar 2019.

Aanbesteding nieuw kassasysteem: musea slaan handen ineen

Aanbesteding nieuw kassasysteem: musea slaan handen ineen

Op zoek naar een geïntegreerd kassasysteem voor on– en offline kaartverkoop, groepsboekingen, zakelijke verhuur en de museumwinkel werkt een groep musea samen. OplossingHet…

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 trad de wet bescherming klokkenluiders in werking. Vanaf 17 december 2023 is deze wet ook van toepassing op musea met meer dan 50 maar minder dan 250 medewerkers.

Museumcijfers

Belangrijke bevindingen

2022 telde in totaal 23,5 miljoen museumbezoeken, ondanks de verplichte sluiting in de eerste vier weken van het jaar. Alhoewel de terugkeer van het publiek goed nieuws is voor de sector, zorgen de stijgende lasten voor een grote druk op
musea.

Lees meer

Kennisbank

Bekijk alles
Klimaatverklaring voor Erfgoedorganisaties
Algemeen museaal

Klimaatverklaring voor Erfgoedorganisaties

Museum Financieringswijzer
Financiën

Museum Financieringswijzer

80-90-100: De regeling voor zware beroepen in musea
Werkgeverszaken

80-90-100: De regeling voor zware beroepen in musea

Handreiking herkomstonderzoek door musea
Handleidingen

Handreiking herkomstonderzoek door musea

Collectie Nederland: rapport Commissie Buma
Belangenbehartiging

Collectie Nederland: rapport Commissie Buma

Resonance Room
Belangenbehartiging

Convenant Audiovisuele werken

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders
Werkgeverszaken

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Houtsnede Escher
Financiën

Geefwet

Museumcijfers
Onderzoek

Museumcijfers