Ter verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is afgelopen jaar € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor de DUMAVA regeling.

In het verlengde van de klimaatambities in het regeerakkoord, is afgelopen jaar € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor de DUMAVA regeling. Ook musea komen hiervoor in aanmerking. Per april 2024 is er een derde ronde, waarvoor € 237,5 miljoen subsidie beschikbaar komt. De regeling wijzigt naar verwachting op een aantal punten.

Wijzigingen

  • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen gaat omlaag van 30% naar 20%;
  • Het subsidiepercentage voor integrale maatregelen kan oplopen tot 40%. Eerder was dit maximaal 30%;
  • 70% van het totale budget van € 166,25 miljoen is voor integrale renovaties;
  • Het maximale subsidiebedrag per aanvrager gaat omlaag van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen, zodat nog meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen;
  • Je krijgt meer mogelijkheden met de subsidie te investeren in energieopslag;
  • Maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals led-verlichting, verdwijnen van de maatregelenlijst.

Consultatieronde

Deze maand is een internetconsultatie gestart over de gewijzigde subsidieregeling. Dat betekent dat de Museumvereniging namens de leden inbreng kan leveren over onder andere de randvoorwaarden om in aanmerking te komen. Mochten jullie drempels zien om voor deze regeling in aanmerking te komen en hebben jullie ideeën hoe het makkelijker kan voor musea, dan horen we dat graag. Neem dan contact op met Aylin Beijersbergen.

De internconsultatie staat open t/m 28 december 2023. Je kunt hier ook direct zelf op reageren.