Tiara van Russische keizerin

De gebruiksvoorwaarden en cookieverklaring zijn van toepassing op de website museumvereniging.nl

Het is aan te raden deze gebruiksvoorwaarden en verklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen. Naast deze voorwaarden en verklaring kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Raadpleeg onze privacyverklaring in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Museumvereniging.

Gebruiksvoorwaarden website

Samen met ruim 450 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor een stevig draagvlak voor musea. Museumvereniging.nl is de site waarop onze leden alle informatie kunnen vinden over wat wij als vereniging voor onze leden doen.

Disclaimer

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. De vereniging, daaraan gelieerde organisaties zoals Stichting Museumkaart en de musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van – informatie op – de website en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten van derden of voor hyperlinks vanaf deze website naar sites van derden. Een hyperlink betekent niet automatisch dat zo’n derde lid is van de Museumvereniging of aan ons gelieerd is danwel dat wij standpunten van deze derde onderschrijven. Wij kunnen niet garanderen dat deze website altijd en foutloos werkt en vrij zal zijn van virussen. Het opnemen van hyperlinks naar deze website vanuit uw website is in beginsel toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle teksten, de afbeeldingen en de navigatiematerialen rust het auteursrecht van de Museumvereniging of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Het logo van de Museumvereniging is merkenrechtelijk beschermd en het ongeautoriseerd gebruik hiervan is niet toegestaan.