Nieuws
Museum cao 2024-2026 afgesloten

Museum cao 2024-2026 afgesloten

Op 25 juni 2024 kwamen musea en de vakbonden FNV, CNV, CMHF en Kunstenbond tot een nieuw cao-akkoord.

Nieuws
Meld je aan voor de Museumtalentprijs

Meld je aan voor de Museumtalentprijs

Tijdens het Museumcongres op 14 november wordt de Museumtalentprijs opnieuw toegekend aan een jonge professional in de sector. Stuur je nominatie in voor 20 september.

Nieuws
Nieuwe Museum cao

Nieuwe Museum cao

Op 25 juni 2024 hebben de cao-partijen een voorlopig akkoord bereikt over de verlenging van de huidige Museum cao. De werkgevers hebben inmiddels positief gereageerd op het bereikte resultaat. De vakbonden hebben tot 16 juli 2024 de tijd om het voor te leggen aan hun achterban.

Nieuws
Museumcongres 2024: Save the date & Open call

Museumcongres 2024: Save the date & Open call

Op 14 november 2024 strijken we in Arnhem neer voor het jaarlijkse Museumcongres. Dit jaar staan we stil bij hoe we als musea vanuit solidariteit kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en politieke verschuivingen.

Nieuws
SAN Accent & European Design Award

SAN Accent & European Design Award

We vallen in de prijzen! De nieuwe visuele identiteit van Museumvereniging wint bij de European Design Awards én we ontvangen een SAN Accent in de categorie 'Smart Idea' voor de Museumweek campagne.

Verdieping
Uitgesproken: Musea in gesprek

Uitgesproken: Musea in gesprek

De maatschappelijke druk op musea om zich uit te spreken over actuele maatschappelijke vraagstukken in de samenleving neemt steeds verder toe. Maar hoe en wanneer spreek je je als museum wel of juist niet uit? En kun je als brancheorganisatie stelling innemen over geopolitieke ontwikkelingen? Deze vragen waren de aanleiding voor Uitgesproken: Musea in gesprek. Een serie van 4 gesprekken met museumdirecteuren en leden van managementteams uit het hele land.

Nieuws
Eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord 

Eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord 

Donderdag 16 mei presenteerden de partijen PVV, NSC, BBB en VVD een hoofdlijnenakkoord. Ook de Museumvereniging heeft naar het coalitieakkoord gekeken om te onderzoeken wat dit betekent voor de museum- en cultuursector.  

Nieuws
Oplichting door nepwebsite

Oplichting door nepwebsite

Eerder deze week stond een artikel in het Parool over een nepwebsite voor tickets van het Van Gogh Museum. Voor zover wij weten is dit nog niet bij andere musea gebeurd, maar willen jullie vragen om alert te zijn.

Nieuws
Musea en digitalisering: het laatste nieuws

Musea en digitalisering: het laatste nieuws

We leven in een steeds meer digitaal georiënteerde wereld waarin alles op ieder moment beschikbaar is. Ook in de museumsector zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. We zetten de belangrijkste updates op een rijtje.

Nieuws
Aan de slag met duurzaamheid: 4 concrete tips

Aan de slag met duurzaamheid: 4 concrete tips

Tijdens de (online) Green Museum Summit 2024 spraken inspirerende sprekers van over de hele wereld. Dit artikel biedt vier concrete tips om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Nieuws
Musea en duurzaamheid: het laatste nieuws

Musea en duurzaamheid: het laatste nieuws

Er gebeurt véél op het vlak van duurzaamheid in de sector. Hoog tijd om een paar updates vanuit de Museumvereniging onder elkaar te zetten.

Nieuws
Data Museumweek 2024 bekend

Data Museumweek 2024 bekend

Ook dit jaar nodigen we de 1,5 miljoen Museumkaarthouders uit om een ander kennis te laten maken met het museum en de Museumkaart. De periode van de Museumweek 2024 is vastgelegd op zaterdag 30 maart t/m vrijdag 5 april.

Nieuws
Brief aan de informateur in Den Haag

Brief aan de informateur in Den Haag

De Museumvereniging stuurde een brief aan informateur Ronald Plasterk namens werkgevers in de culturele en creatieve sector.

Nieuws
Voortgang herziening Handboek functie-indeling

Voortgang herziening Handboek functie-indeling

De projectgroep Herziening Functiehandboek werkt aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig functiehandboek dat toepasbaar is voor elk museum, groot en klein.

Nieuws
Subsidieregeling DUMAVA in april weer open

Subsidieregeling DUMAVA in april weer open

In het verlengde van de klimaatambities in het regeerakkoord, is afgelopen jaar € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor de DUMAVA-regeling, ter verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook musea komen hiervoor in aanmerking.

Nieuws
Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 trad de wet bescherming klokkenluiders in werking. Vanaf 17 december 2023 is deze wet ook van toepassing op musea met meer dan 50 maar minder dan 250 medewerkers.

Nieuws
Tulpenmanie

Strategische heroriëntatie Museumregister Nederland

Door de ontwikkelingen in het museumveld gaat het toetssysteem van het Museumregister veranderen.

Nieuws
Schuimbader

Europese musea verenigen in klimaatactie

De jaarlijkse NEMO European Museum Conference plaats van 19 tot 21 november 2023 in Lahti, Finland; de Groene Hoofdstad van Europa (2021). Dit jaar was het thema “And… ACTION! Museums in the climate crisis”.

Nieuws
Museumkids gaat veranderen

Museumkids gaat veranderen

Vanaf 2025 stopt de Museumvereniging met het label Kidsproof. UIteraard kunnen de 77 Kidsproof musea van 2024 nog het hele jaar hun Kidsproof-status gebruiken.

Nieuws
Invloed Omgevingswet op musea

Invloed Omgevingswet op musea

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken en als het doel heeft regels te bundelen en eenvoudiger te maken.

Nieuws
Ontwikkelingen Fair Pay

Ontwikkelingen Fair Pay

Op 20 november verstuurde demissionair staatssecretaris Gunay Uslu een Kamerbrief over de verdeling van de al eerder toegezegde middelen voor fair pay.

Nieuws
Subsidie voor onderzoek naar collecties met een koloniale context

Subsidie voor onderzoek naar collecties met een koloniale context

Voor het NWA-programma 'Onderzoek naar collecties met een koloniale context' is subsidie beschikbaar.

Nieuws
Terugblik Museumcongres 2023

Terugblik Museumcongres 2023

Verwelkomd met zelfgebakken speculaas door de mannen van het Nederlands Bakkerijmuseum uit het nabije Hattem, ontmoetten ruim 500 museumcollega’s elkaar op 9 november in Theater de Spiegel in Zwolle op het 15e Museumcongres.

Nieuws
Richtlijn Kunstenaarshonoraria herijkt

Richtlijn Kunstenaarshonoraria herijkt

Op 2 november is de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepubliceerd door Platform Beeldende Kunst Nederland, BKNL. Doel is eerlijke betaling in de beeldende kunsten stimuleren.

Nieuws
Steunbetuiging

Steunbetuiging

Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat het geweld in Gaza en Israël veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers. Musea zoeken verbinding, dragen bij aan begrip voor de verschillende culturen en achtergronden, slaan bruggen en willen de dialoog bevorderen.

Persberichten
Recordaantal Kidsproof musea in Nederland

Recordaantal Kidsproof musea in Nederland

Nederland telt het komende jaar 77 Kidsproof musea, het hoogste aantal ooit sinds de start in 2011. Na ruim 15.000 museuminspecties door maar liefst 9185 Museumkids, kunnen musea in alle twaalf provincies een jaar lang dit felbegeerde keurmerk voeren.

Nieuws
Sentomus: groot publieksonderzoek voor musea

Sentomus: groot publieksonderzoek voor musea

Het Sentomus Publieksonderzoek voor musea zit in de laatste weken van de registratie. Ruim 150 musea hebben zich al aangesloten bij dit nieuwe publieksonderzoeksinitiatief.

Nieuws
Beleidsplannen & budget voor cultuur en musea 2023 t/m 2025

Beleidsplannen & budget voor cultuur en musea 2023 t/m 2025

Het herstel na de pandemie komt uit een nieuwe generatie museumbezoekers. In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er in de eerste maanden van 2023 een verdrievoudiging te zien van het aantal bezoeken met de Museumkaart ten opzichte van dezelfde periode in het succesvolle jaar 2019.

Nieuws
Meer jongeren in de musea

Meer jongeren in de musea

Het herstel na de pandemie komt uit een nieuwe generatie museumbezoekers. In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er in de eerste maanden van 2023 een verdrievoudiging te zien van het aantal bezoeken met de Museumkaart ten opzichte van dezelfde periode in het succesvolle jaar 2019.

Nieuws
Aanbesteding nieuw kassasysteem: musea slaan handen ineen

Aanbesteding nieuw kassasysteem: musea slaan handen ineen

Op zoek naar een geïntegreerd kassasysteem voor on– en offline kaartverkoop, groepsboekingen, zakelijke verhuur en de museumwinkel werkt een groep musea samen. OplossingHet...

Persberichten
Meisje met de parel

Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies

2022 telde in totaal 23,5 miljoen museumbezoeken, waarvan 5,4 miljoen uit het buitenland, ondanks de verplichte sluiting in de eerste vier weken van het jaar. Alhoewel de terugkeer van het publiek goed nieuws is voor de sector, zorgen de stijgende lasten voor een grote druk op musea.