Nieuws
Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 trad de wet bescherming klokkenluiders in werking. Vanaf 17 december 2023 is deze wet ook van toepassing op musea met meer dan 50 maar minder dan 250 medewerkers.

Nieuws
Tulpenmanie

Strategische heroriëntatie Museumregister Nederland

Door de ontwikkelingen in het museumveld gaat het toetssysteem van het Museumregister veranderen.

Nieuws
Schuimbader

Europese musea verenigen in klimaatactie

De jaarlijkse NEMO European Museum Conference plaats van 19 tot 21 november 2023 in Lahti, Finland; de Groene Hoofdstad van Europa (2021). Dit jaar was het thema “And… ACTION! Museums in the climate crisis”.

Nieuws
Museumkids gaat veranderen

Museumkids gaat veranderen

Vanaf 2025 stopt de Museumvereniging met het label Kidsproof. UIteraard kunnen de 77 Kidsproof musea van 2024 nog het hele jaar hun Kidsproof-status gebruiken.

Nieuws
Invloed Omgevingswet op musea

Invloed Omgevingswet op musea

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken en als het doel heeft regels te bundelen en eenvoudiger te maken.

Nieuws
Ontwikkelingen Fair Pay

Ontwikkelingen Fair Pay

Op 20 november verstuurde demissionair staatssecretaris Gunay Uslu een Kamerbrief over de verdeling van de al eerder toegezegde middelen voor fair pay.

Nieuws
Subsidie voor onderzoek naar collecties met een koloniale context

Subsidie voor onderzoek naar collecties met een koloniale context

Voor het NWA-programma 'Onderzoek naar collecties met een koloniale context' is subsidie beschikbaar.

Nieuws
Terugblik Museumcongres 2023

Terugblik Museumcongres 2023

Verwelkomd met zelfgebakken speculaas door de mannen van het Nederlands Bakkerijmuseum uit het nabije Hattem, ontmoetten ruim 500 museumcollega’s elkaar op 9 november in Theater de Spiegel in Zwolle op het 15e Museumcongres.

Nieuws
Richtlijn Kunstenaarshonoraria herijkt

Richtlijn Kunstenaarshonoraria herijkt

Op 2 november is de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepubliceerd door Platform Beeldende Kunst Nederland, BKNL. Doel is eerlijke betaling in de beeldende kunsten stimuleren.

Nieuws
Steunbetuiging

Steunbetuiging

Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat het geweld in Gaza en Israël veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers. Musea zoeken verbinding, dragen bij aan begrip voor de verschillende culturen en achtergronden, slaan bruggen en willen de dialoog bevorderen.

Persberichten
Recordaantal Kidsproof musea in Nederland

Recordaantal Kidsproof musea in Nederland

Nederland telt het komende jaar 77 Kidsproof musea, het hoogste aantal ooit sinds de start in 2011. Na ruim 15.000 museuminspecties door maar liefst 9185 Museumkids, kunnen musea in alle twaalf provincies een jaar lang dit felbegeerde keurmerk voeren.

Nieuws
Sentomus: groot publieksonderzoek voor musea

Sentomus: groot publieksonderzoek voor musea

Het Sentomus Publieksonderzoek voor musea zit in de laatste weken van de registratie. Ruim 150 musea hebben zich al aangesloten bij dit nieuwe publieksonderzoeksinitiatief.