Veilig erfgoed bij wateroverlast en overstroming

Monumenten, collectiebeherende instellingen en historische parken in Limburg en Noord-Brabant hebben veel last gehad van de overstromingen in de zomer van 2021. 

Bij haar bezoek aan Kasteel Wijlre besprak demissionair minister Van Engelshoven van OCW de toenemende dreiging door wateroverlast en overstroming en de behoefte aan informatievoorziening om de veiligheid van cultureel erfgoed te borgen.

RCE

Op de RCE website staat veel informatie over Veilig Erfgoed, de Kaart overstroming en cultureel erfgoed en de Waterposter. In het dossier Veilig erfgoed staat ook informatie over andere schadefactoren, zoals brand, diefstal, ongedierte en binnenklimaat. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op de site van RCE.