Klimaatverklaring voor Erfgoedorganisaties

Erfgoedorganisaties zoals musea, archieven en bibliotheken dragen zorg voor ons erfgoed en proberen de kwetsbare voorwerpen in deze enorme collectie zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek nu en in de toekomst.

Met deze klimaatverklaring wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) enkele generieke uitgangspunten voor mogelijke aanpassingen aan het binnenklimaat voorstellen, zodat collecties op een optimale wijze behouden en gepresenteerd kunnen worden, zonder onnodig energieverbruik. Hiermee sluit de RCE aan bij het initiatief dat in 2014 door de internationale groep van grote tentoonstellingsbouwers (Bizot genoemd) is genomen om de eisen van het bruikleenverkeer tussen grote musea te versoepelen. Dit initiatief is vervolgens breed overgenomen door ICOM in samenwerking met IIC in de Environmental Guidelines ICOM-CC and IIC Declaration

De Museumvereniging heeft zich in het najaar van 2022 aangesloten bij de verklaring.