De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland.

De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea, die een vrije vertaling is van de internationale ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004.

Beroepsethiek

De code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De Museumvereniging, Stichting Het Nederlands Museumregister, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea benoemen de leden van deze commissie. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement. Je kunt de Code en alle uitgebrachte adviezen vinden via de knop hieronder.