Wat is het doel van de Werkgroep Duurzaamheid & Musea?

Musea voelen grote urgentie en verantwoordelijkheid voor verduurzaming en bewustwording creëren rond dit onderwerp. Daarom werd recentelijk mede door de Museumvereniging het ACTIEplan voor verduurzaming van de culturele sector opgezet.

ACTIE bestaat uit 5 pijlers: verduurzamen van Accommodaties en omgeving, Communicatie en bewustwording van het publiek, Transport en reisbewegingen, Interne bedrijfsvoering en Externe partners en sponsoring. Om de pijlers van ACTIE museale handen en voeten te geven, ging de Werkgroep Duurzaamheid & Musea van start in december 2023. Die ontwikkelt een praktische gids, die per pijler van het woord ACTIE een roadmap formuleert over hoe en waarmee te verduurzamen. De gids vormt een basis die musea helpt aan de slag te gaan met verduurzaming. De werkgroep gaat vervolgens op ‘tournee’ om de verduurzaming van musea aan te jagen door de gids toe te lichten en te bespreken met museumprofessionals in het land. 

Werkgroepleden

  • Rutger Hamelynck, Zakelijk directeur NEMO Amsterdam, voorzitter
  • Aylin Beijersbergen, Medewerker Strategie & Beleid Museumvereniging, secretaris
  • Lisa Klompe, Projectleider Tentoonstellingen en Duurzaamheidscoördinator Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden     
  • Brique Sibbing, Coördinator Duurzaamheid Rijksmuseum Amsterdam    
  • Jeroen van de Beek, Manager Bedrijfsvoering & Financiën Rijksmuseum Boerhaave Leiden             
  • Dorian Duijker, Projectleider Bedrijfsvoering en voorzitter Green Team Het Scheepvaartmuseum Amsterdam   
  • Fabiola Bierhoff, Manager Tentoonstellingen Groninger Museum
  • Mickael van Wordragen, Hoofd Bedrijfsvoering Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen

Werkgroepen 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Museumvereniging zijn 5 speerpunten geformuleerd. De werkgroepen werken aan een concrete opdracht die bijdraagt aan – één van – die speerpunten. De werkgroepleden zijn ambassadeurs en voorlopers. Zij proberen de rest van de sector in hun kielzog mee te nemen. De werkgroepen leveren een concreet product op. Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, een actieplan of een lobbyopdracht. De werkgroep leidt tot oplossingen én een plan van aanpak over hoe daar te komen.