Op 14 oktober 2023 is het Out of Commerce-convenant voor Audiovisuele werken getekend.

Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat toestemming nodig is van de rechthebbenden. Mits deze werken niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest. Dit convenant is ook beschikbaar voor musea in Nederland. Deze overeenkomst is niet van toepassing op muziekwerken en oeuvres préexistantes – al eerder gepubliceerd werk – voor zover toestemming voor het gebruik tijdens de productie van het AV aantoonbaar niet is verkregen van de rechthebbende.

Auteursrechtenspecialist Maarten Zeinstra van IP Squared was namens Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland, de KAV, betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Meer informatie nodig? Kijk hier een webinar terug over het convenant.

Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van dit convenant moet het ook ondertekenen.