De Geefwet maakt het voor particuliere schenkers fiscaal aantrekkelijk culturele instellingen te steunen.

Giftenstelsel

Met de Geefwet stimuleert de overheid giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen. Hoewel deze wet op 31 december 2017 zou aflopen, blijft hij van kracht, mede dankzij inspanningen van de Museumvereniging. In 2017 maakten giften 7% uit van de eigen inkomsten van musea. Hiermee zijn ze een belangrijk onderdeel van het verdienmodel. De Museumvereniging stelde de Leidraad Geefwet op en zorgde voor de agendering van dit onderwerp tijdens de Begrotingsbehandeling 2017. Wij maken ons op alle denkbare manieren sterk om ervoor te zorgen dat de bepalingen in de Geefwet musea op een positieve manier beïnvloeden.

Belangrijk voor musea is dat de Geefwet in deze plannen onverminderd behouden blijft. Er komt géén maximering van periodieke giften en de aftrekbaarheid van giften in natura blijft behouden. Lees meer in de Brochure Geven aan Cultuur.