Fröbelen

Is het museumbezoek gestegen of gedaald?

Cijfers

Welk percentage van het museumbezoek komt voor rekening van de Museumkaart en wat is het aandeel eigen inkomsten van musea? De antwoorden op deze vragen en meer zijn te vinden in de jaarlijkse Museumcijfers. 

Museana

Sinds 2007 verzamelt het Museum Analyse Systeem – Museana – samen met de Museumvereniging de Museumcijfers. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over personeel en financiën. Daarnaast zijn demografische gegevens over bevolking en huishoudens toegevoegd op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio en heel Nederland. Het doel is een beter inhoudelijk beeld te krijgen van de museumsector. De data zijn verzameld en ter beschikking gesteld door de Museumvereniging en Stichting Museana en op onderdelen aangevuld door Stichting Museumkaart.

2013 t/m 2022

CBS

Naast de Museumcijfers zijn er online allerlei statistieken en andere gegevens over musea te vinden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bronnen. Het CBS brengt jaarlijks ook cijfers uit over musea. De uitvraag hiervoor gaat samen op met die van de Museumvereniging. Terwijl de Museumvereniging de enquête aan al haar leden stuurt, bevraagt het CBS ook een aantal extra musea. Het CBS publiceert de uitkomsten in tabellensets en in Statline. Daarnaast doet het CBS ook onderzoek naar andere onderwerpen die interessant zijn voor musea, zoals toerisme, vrijetijd en de economie. Die zijn via bovenstaande website te vinden.

Erfgoedmonitor en -balans


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert ook museumstatistieken. De meeste gegevens over musea zijn gebaseerd op data van het CBS en de Museumvereniging. Daarnaast zijn die bij een aantal onderwerpen samengevoegd met data uit andere bronnen. Het RCE maakt jaarlijks de Erfgoedmonitor. De  Erfgoedbalans verschijnt elke 4 jaar. Deze publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid van het ministerie van OCW en bevat ook kwalitatieve gegevens.

Cultuurmonitor


Als kenniscentrum voor cultuur stelt de Boekmanstichting in onderzoek veel gegevens samen over allerlei onderwerpen en deelsectoren in de culturele sector. De Boekmanstichting maakte in 2018 ook een regionale cultuurindex

Europese cijfers


EGMUS is een Europese organisatie die statistieken over musea samenstelt. Hierdoor zijn internationale vergelijkingen mogelijk. Verder doet de EU ook onderzoek naar cultuur in Europa.

Digitalisering


In 2019 deed de KWINK groep een onderzoek naar digitalisering bij musea. Daarover verscheen een rapport. In 2021 deed Pleiade een vervolgonderzoek.