De overheid moet roerend cultureel erfgoed beter beschermen, staat in een advies van de Commissie Buma, dat op 8 februari 2021 verscheen.

Nodig is een een actiever, meer betrokken beleid, door onder andere een verdubbeling van Nationaal Aankoopfonds en door de doelstellingen ervan wettelijk te verankeren. Dit advies is aangeboden aan de minister van OCW, die erom had gevraagd.

Onze visie

De Museumvereniging is verheugd dat de Commissie oog heeft voor het beschermen van roerend cultureel erfgoed in publiek bezit – o.a. bij gemeenten – en daarnaast voor dat in particulier bezit. En dat de commissie daar in financiële zin consequenties aan verbindt om objecten, collecties of ensembles te kunnen behouden voor Nederland door wettelijke verankering van het Nationaal Aankoopfonds. We ondersteunen daarom het pleidooi van de Commissie om het beschikbare budget in dit fonds te verdubbelen naar 100 miljoen euro. We denken ook graag mee over de nadere uitwerking van de beschermingscriteria.