Museumeducatie Prijs

De Museumeducatie Prijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor excellente samenwerkingsprojecten van musea en basisscholen.

De waarde van Museumeducatie

In musea komt onderwijs tot leven. Het zijn ware schatkamers, waar kinderen ontdekkend leren aan de hand van bijzondere voorwerpen en activiteiten. Met hun collecties sluiten musea aan bij alle vakken in het onderwijs, van natuurkunde tot geschiedenis. Museumeducatie levert een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zoals het analytisch denkvermogen, het creatieve uitdrukkingsvermogen en het vermogen om oplossingsgericht te werken. Al deze vaardigheden, de 21st-century skills, hebben kinderen nodig in de snel veranderende samenleving.

Excellente samenwerkingsprojecten

De Museumeducatie Prijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor excellente samenwerkingsprojecten van musea en basisscholen. Musea bieden een verrassende en inspirerende leeromgeving, waardoor zij het onderwijsaanbod op scholen kunnen verrijken. Scholen spelen op hun beurt een rol bij voor musea bij het publieksbehoud: kinderen zijn de museumbezoekers van de toekomst.

Taskforce Museumeducatie

Onderzoek van de Taskforce Museumeducatie laat zien dat nog lang niet overal sprake is van educatieve samenwerking tussen onderwijs en musea. De Museumvereniging is dan ook blij dat de minister van OCW deze prijs vanaf 2015 heeft ingesteld voor het beste samenwerkingsproject.

Meer lezen over kinderen en museumbezoek

In musea komt onderwijs tot leven
Stimulering museumbezoek door kinderen

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder