Kennis uit het veld

De Museumvereniging is de aanjager van, voor en binnen de museumsector. Digitalisering staat hoog op onze agenda en is onderdeel van het speerpunt diverse sector: de zorg voor en omgang met kunst, cultuur en erfgoed is hierbij het fundament. Bouwen aan een toekomstbestendige sector doen we zeker niet alleen, maar juist met onze leden en met partners. Hieronder sommen we een aantal behulpzame publicaties op uit het veld. Kijk ook zeker eens in de kennisbank voor recente publicaties.

Auteursrechten

Wat kan wel, wat mag niet? Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt? Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is? Auteursrechten spelen een grote rol in het werk van collectiebeheerders, vooral wanneer de collectie relatief jong is. Er zijn allerlei standaardregels en uitzonderingen binnen het auteursrecht waar collectiebeheerders rekening mee moeten houden. Bovendien hebben er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in het auteursrecht, zowel nationaal als Europees. Je kunt altijd aankloppen bij de Museumvereniging, maar bekijk daarnaast eens de volgende waardevolle publicaties:

Linked Data

Hoe kun je je collectie openbaar toegankelijk maken en delen op internet? En hoe kun je dit op zo’n manier doen dat deze (her)bruikbaar zijn door anderen? Hiervoor kun je onder meer gebruik maken van Linked Data. Dit is een (technische) standaard waarmee informatie kan worden gekoppeld aan verschillende bronnen en op internet kan worden gedeeld. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is hierin een belangrijke kennispartner. Vragen over Linked Data? Neem dan eens contact op met een digitaal erfgoedhuis werkzaam bij het erfgoedhuis in jouw provincie.

Green IT

Digitalisering komt onvermijdelijk met een ecologische voetafdruk. Bewustwording is daarom cruciaal voor vermindering van de CO2-impact van digitaal erfgoed. Start eens met het lezen van onderstaande bronnen.

AI

Hoe ziet het huidige en toekomstige AI-werkveld in musea eruit? Hoe zetten culturele instellingen machine learning en deep learning in? Welke implicaties brengt het gebruik van deze technologieën met zich mee? Bekijk eens onderstaande publicaties om meer te leren over het gebruik van AI in musea.