Reisbereidheid onder museumbezoekers is hoog

We vroegen ons af wat de maatschappelijke impact van musea is, dus deden we een groot onderzoek onder het Nederlandse publiek. In het vorige blog deelden we al een aantal uitkomsten daarvan. Nu gaan we in op onder meer de bereikbaarheid van musea.

Dat het publiek musea ziet als verrassend en eigentijds, en mensen een museumbezoek een perfect dagje uit vinden, zijn al interessante uitkomsten van het publieksonderzoek. Maar wat zijn nou eigenlijk belangrijke redenen om wel of niet naar een bepaald museum te gaan? Verwonderlijk is dat uit het onderzoek blijkt dat praktische redenen het nét winnen van de inhoudelijke wensen. Zo vindt men een vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen heel belangrijk (90 procent), maar of het museum goed te bereiken is, en of het voldoende parkeergelegenheid heeft, is doorslaggevend (92 procent). Het voornaamste vervoersmiddel van museumbezoekers is dan ook de auto (68 procent), gevolgd door de trein (32 procent). Vooral jongeren (18-34 jaar) gaan met het openbaar vervoer. Afstand afleggen om een museum te bezoeken wordt doorgaans niet als bezwaar gezien. Meer dan 60 procent geeft aan voor minimaal de helft van de bezoeken een uur of langer te reizen. En de wil om te reizen neemt niet significant af als mensen in de buurt van veel musea wonen.

In de buurt

Leuk om te benoemen is dat alhoewel de reisbereidheid hoog is, men ook gesteld is op een museum in de directe leefomgeving. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan het belangrijk te vinden dat lokale musea er zijn, en zien ze als onderdeel van de identiteit van hun omgeving. Zo gaf een van de respondenten aan: ‘Het Nijntje- en het Spoorwegmuseum zijn klassiekers en maken mijn woonplaats voor mij extra aantrekkelijk.’ 30 procent geeft aan zich persoonlijk verbonden te voelen met het museum in de buurt. Met name op educatief gebied. ‘Ik was benieuwd naar de geschiedenis van mijn stad’, benoemt iemand.

Op de vraag wat mensen zoeken in het museum, kwam vaak ‘rust’ naar voren. Ook uitspraken als ‘je laten meeslepen’ en ‘je horizon verbreden’, hoorden we terug. ‘Omdat het in een museum vaak rustig is, kom ik zelf ook tot rust. Daarnaast inspireert het bezoek mij en geeft het nieuwe energie.’

Gespreksstof

Het museum wordt niet direct gezien als een plek om nieuwe mensen te ontmoeten. En eigenlijk bezoekt maar 14 procent een museum in z’n eentje. Meer dan de helft (52 procent) gaat samen met zijn of haar partner en 33 procent gaat meestal met een vriend of vriendin. Dat hangt sterk samen met dat musea een sociale rol hebben, mensen delen hun ervaringen graag ter plekke met familie of vrienden en het levert nieuwe gesprekstof op.

Toegangsprijzen

De voornaamste reden dat mensen (36 procent) afzien van een museumbezoek is omdat ze de entreeprijs te hoog vinden. 70 procent van de respondenten vindt het ook goed dat de overheid structureel meebetaalt aan musea. De afgelopen jaren heeft de Museumvereniging samen met haar leden hard gewerkt aan het steeds toegankelijker maken van musea. Als we willen dat musea toegankelijk blijven voor een breed publiek, is het zaak te voorkomen dat musea hun toegangsprijzen verder moeten verhogen. Daarom is het van groot belang dat de overheid blijft investeren in onze sector. Eerder publiceerden we onze suggesties aan de informateur in Den Haag voor een financieel gezonde cultuursector die écht kan investeren in haar publiek.

N.B.

Het onderzoek werd in februari 2024 afgenomen in samenwerking met onderzoeksbureau Validators. Onze vragenlijst werd ingevuld door 1436 respondenten uit alle windstreken, van elke leeftijd (vanaf 18), met verschillende opleidingsniveaus en uiteenlopende beroepen. 86 procent van hen heeft geen Museumkaart, en 75 procent was in de afgelopen twee jaar niet in het bezit van de kaart.

Benieuwd naar nog meer resultaten uit het onderzoek?

Dinsdag 21 mei organiseren we van 10 – 11 uur een webinar waar we alle resultaten uit het onderzoek delen en samen iets meer de diepte in kunnen. Het is een interactieve sessie met ruimte voor vragen en discussie. Het webinar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in of voor een museum. Bij uitstek interessant voor PR-/communicatie-/marketingmedewerkers.

De aanmeldingen zijn gesloten. Laat hier je gegevens achter als je het webinar achteraf wil terugkijken.