Code Criteria toeslagen voor tentoonstellingen

Alle musea profiteren samen van de Museumkaart. Het is een echte solidariteitskaart, krachtig als dé sleutel tot alle musea.

De Museumkaart heeft een loyaal publiek. Het is aan de deelnemende musea om dit te behouden en verder uit te bouwen. De Museumkaart is een toegangskaart, géén kortingskaart. Daarom wordt er terughoudend omgegaan met toeslagen. Alleen in bijzondere gevallen is een toeslag mogelijk.

Uitgangspunten

Het museum dient te kunnen aantonen dat de betreffende tentoonstelling niet gerealiseerd kan worden zonder toeslag.

  • Een toeslag heeft altijd een tijdelijk karakter.
  • De looptijd van een toeslag is gekoppeld aan een tentoonstelling.
  • De toeslag dient uitlegbaar te zijn voor publiek.
  • Als richtlijn: maximaal 1 keer in de 3 jaar een toeslag voor tentoonstellingen.

Praktische informatie

De toeslag wordt minimaal twee maanden voor aanvang van de tentoonstelling bij de Museumvereniging aangemeld. Voor de melding graag dit formulier gebruiken. De melding is voorzien van:

  • een toelichting waaruit blijkt waarom voor deze toeslag is gekozen. Daarbij wordt o.a. toelichting gegeven op de uitzonderlijke situatie van deze specifieke tentoonstelling, de looptijd, de hoogte van de toeslag en de financiële noodzaak om deze te heffen. Dit om de Museumvereniging in staat te stellen te kunnen monitoren wat er speelt bij de leden.
  • een FAQ ten behoeve van de klantenservice van de Museumkaart.

De toeslag is in principe van toepassing op iedere bezoeker, maar in elk geval voor de vol betalende bezoeker en die met een toegangskaart (zoals de Museumkaart, VIP-kaart en Rembrandtkaart). Voor andere vormen van toegang blijft de museumdirectie zelf verantwoordelijk.

Monitoring

  • Uitgangspunt is zelfregulering op basis van deze Code.
  • Bij de Museumvereniging is een controlemechanisme ingericht om vroegtijdig onjuiste toepassing van de Code te signaleren.
  • Bij onjuist gebruik gaat de Museumvereniging in gesprek met het betreffende museum, met als doel een oplossing in lijn met de Code te bewerkstelligen.
  • Na twee jaar (vóór 1 juli 2026) wordt deze Code geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De Code Criteria toeslagen voor tentoonstellingen is geldig vanaf 1 juli 2024.