Programma voor zakelijke museumprofessionals.

Onderwijs voor professionals

Hoe zorgen we ervoor dat de museumsector financieel gezond blijft en toekomstbestendig is? Op welke manieren kunnen we musea transformeren tot duurzame en aantrekkelijke werkplekken? En op welke wijze stimuleren we inclusiviteit en diversiteit? Deze urgente vragen staan centraal in het nieuwe leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) x Museumvereniging.

LinC x Museumvereniging

LinC x Museumvereniging is ontstaan op initiatief van Stichting Museana en richt zich op medewerkers in de museumsector die zich bezig houden met de zakelijke kant van de organisatie. Er liggen op dit moment verschillende uitdagingen om een toekomstbestendige sector te creëren. De volgende vijf grote thema’s staan daarom centraal in dit programma:

  • Hoe houden we de museumsector gezond?
  • Hoe zorgen we voor een inclusieve sector?
  • Hoe zorgen we voor diverse collecties die de maatschappij weerspiegelen?
  • Hoe creëren we een duurzame sector…
  • …en een sector die aantrekkelijk is om in te werken?

Bij elk van deze thema’s zoomen we in op de zakelijke uitdagingen die erbij horen.

Binnen het programma staat de combinatie van theorie met concrete vraagstukken uit de praktijk centraal. Het programma stimuleert het vormen van een sterk netwerk waarin zakelijke museumprofessionals elkaar verder helpen met vraagstukken die spelen.

Sponsoring door Stichting Museana

De komende vijf jaar sponsort de Museumvereniging met middelen van Stichting Museana telkens twee plaatsen voor 50%, zodat je ook mee kunt doen als de prijs voor jouw museum net te hoog is. De bijdrage hiervoor is beschikbaar gesteld door de stichting als eerbetoon aan Rinus Vonhof (1955-2020).

Rinus was zakelijk directeur bij het Kröller-Müller Museum. Samen met Margriet Kapteijns zette hij de stichting op en waren ze een drijvende kracht achter het vergroten van zakelijke kennis in de museumsector. Stichting Museana heeft de Museumcijfers en bijbehorende benchmark, waarvan het beheer later is overgenomen door de Museumvereniging, opgezet. We zijn de stichting erkentelijk voor hun aanjagende rol om zakelijke kennis blijvend verder te vergroten.

Rinus Vonhof

Werk jij bij een museum dat is aangesloten bij de Museumvereniging en wil je aanspraak maken op de sponsormogelijkheid? Neem dan contact op via info@museumvereniging.nl. Indien er meer dan twee aanmeldingen binnenkomen, volgt een selectie.

Sprekers

Elke masterclass vindt plaats in een museum dat zich tot het betreffende thema verhoudt. We eindigen elke masterclass met een open vraaggesprek met de (zakelijk) directeur van dat museum:

  • 1. Persoonlijk leiderschap en Public Value – Ina Klaassen (Museum Boijmans van Beuningen)
  • 2. Een duurzame organisatie – Rutger Hamelynck (NEMO Science Museum)
  • 3. Een financieel wendbare en weerbare organisatie – Annabelle Birnie (H’ART Museum)
  • 4. Een aantrekkelijke en inclusieve werkomgeving – Anastasia van Gennip (Van Abbemuseum)
  • 5. Samenwerken binnen de organisatie – Marco Grob (Centraal Museum)

Doelgroep

De deelnemers van LinC x Museumvereniging zijn zakelijke museumprofessionals die een leidinggevende rol hebben of ambiëren. Als deelnemer wil je tijd en energie stoppen in het volgen van het programma en ben je bereid om jouw werksituatie en netwerk te delen met de groep.

Netwerk

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC x Museumvereniging is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

Leiderschap in Cultuur x Museumvereniging
Workshop Circulaire Tentoonstellingen
6 augustus 2024

Workshop Circulaire Tentoonstellingen

Workshop Verpakken en Transport
20 augustus 2024

Workshop Verpakken en Transport

De Basis op Orde: Je Collectieplan en Informatieplan
26 aug t/m 10 sep 2024

De Basis op Orde: Je Collectieplan en Informatieplan

Focusprogramma Digitale Transities in Cultureel Erfgoed
1 september 2024 t/m 10 februari 2025

Focusprogramma Digitale Transities in Cultureel Erfgoed