Hulpmiddelen Financieringswijzer

 • Toekomst Religieus Erfgoed: subsidies en stimuleringsmaatregelen

  Klik hier voor een overzicht van alle mogelijke subsidies en stimuleringsmaatregelingen voor religieuze gebouwen, ook als de gebouwen niet meer in gebruik zijn voor religieuze doeleinden.

 • VANG buitenhuis

  Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt – en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’. Het doel van dit meerjarenprogramma dat onder is gebracht bij Rijkswaterstaat, is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

 • Hulp bij verduurzamen (Erfgoedhuis Zuid-Holland)

  Duurzaamheid is een dynamisch onderwerp, daarom is er veel en snel wisselende informatie beschikbaar. Graag helpt Erfgoedhuis Zuid-Holland je op weg zodat je ook jouw monument straks comfortabel, energiezuinig en klimaatbestendig kunt maken.

 • Verduurzamingsrichtlijnen

  ‘Hóe doe je dat eigenlijk, een monument verduurzamen?’ Met een geïntegreerde benadering van lesmateriaal, ontwerptools en uitvoeringsrichtlijnen wordt die vraag op deze website beantwoord. Digitale en fysieke middelen zijn hierbij samengebracht.

 • Energietransitie Utrecht

  Met deze website helpt de provincie Utrecht gemeenten, ondernemers, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingspartners om de energietransitie te versnellen. Je vindt hier informatie over subsidies, de ondersteuning die we bieden, praktijkvoorbeelden en andere praktische informatie.

 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed RVO

  Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.

 • Milieubarometer

  Met de Milieubarometer van Stichting Stimular kan je als museum je eigen voetafdruk berekenen en een nulmeting maken. Daarnaast biedt de Milieubarometer een afvinkbare maatregelenlijst met duurzaamheidsacties. Leden van de Museumvereniging krijgen 30% korting op een startabonnement.

 • Alliantie Klimaatactie

  Heb je een mkb-bedrijf met minimaal 3 medewerkers? En wil je met jouw bedrijf de komende 3 jaar 40% aan CO2-uitstoot verminderen? Je kan je dan aansluiten bij de Alliantie Klimaatactie. Je wordt dan gratis geholpen met bijvoorbeeld een 0-meting, stappenplan,  toegang tot tips en praktijkverhalen en bijeenkomsten. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de alliantie gaat voor het 40% bespaardoel.

 • DEB advies

  DEB.nl biedt ondernemers inzicht in de hoeveelheid energie die ze kunnen besparen en hoe ze dat kunnen bereiken. Je krijgt een praktisch overzicht van energiebesparende maatregelen die in korte tijd terug te verdienen zijn. Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de online tool en ontvangen een advies dat past bij hun onderneming. Dus ook ondernemers die buiten de wettelijke verplichting vallen.

 • Rekentool WEii en Energiekompas

  Wat zijn eigenlijk de energieprestaties van jouw gebouw? Met een paar gegevens over je gebouw en energiegebruik, laat het Weii kompas zien of jouw gebouw klaar is voor de toekomst. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw.

 • BespaarGarant

  Stichting BespaarGarant biedt een standaardmethode om gebouwen te verduurzamen. Het stappenplan helpt je aan een besparingsproject met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten. De methode is geschikt voor bedrijven en instellingen die minstens €500 energiekosten per maand willen besparen. In een adviesgesprek worden de mogelijkheden in kaart gebracht.

 • MKB Klimaatwerk tool

  De MKB Klimaatwerk Tool is een online instrument dat ondernemers helpt bij het verkennen van duurzame maatregelen en het implementeren van energiebesparende acties in hun bedrijf. Het biedt praktische informatie, tips en advies op maat om het MKB te begeleiden bij het verminderen van energieverbruik, het verlagen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van bedrijfsprocessen.

 • Quickscan herinrichting gebouw VSB fonds

  Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor aanpassingen aan het gebouw of terrein van jouw instelling? Doe de quickscan om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor het VSBfonds.

 • BREEAM

  Wil je aan de slag met BREEAM-NL? Deze vijf stappen brengen je van ambitie naar duurzaam resultaat.

 • Groene Menukaart van Groene Grachten

  Op deze menukaart vindt je inspiratie voor het verduurzamen van jouw museumgebouw en bijgebouwen. Bekijk en vergelijk alle mogelijkheden.

 • Financiering en kennis van monumenten Restauratiefonds

  Monumenten hebben bewezen dat ze wel even meegaan. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw monument ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijft? Bekijk hier financieringen en kennis van monumenten van het Restauratiefonds.

 • Subsidies en regelingen Rijksoverheid

  Energiebesparende maatregelen kunnen een flinke kostenpost zijn. De Rijksoverheid biedt daarom subsidies en regelingen aan. Vaak mag je die combineren. Zo maak je jouw bedrijf voordelig klaar voor de toekomst. Bekijk hier voorbeelden van subsidies en regelingen en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Of vul de Subsidiewijzer in en zie waarvoor je in aanmerking komt.

 • Dossier Cultuursubsidies Cultuur+Ondernemen

  Wat is een cultuursubsidie? Welke cultuursubsidies zijn er? Wie verstrekken de cultuursubsidies? Hoe vraag je subsidie aan? Krijg hier het antwoord op jouw subsidie vragen.

 • Verduurzaming musea RCE

  Verduurzaming is een veelomvattend begrip voor musea. Het gaat om het gebouw, collectiebeheer, publieksbeleid en bedrijfsvoering. De eisen die aan collectiebehoud gesteld worden, komen niet altijd overeen met de behoefte aan comfort die bezoekers hebben wanneer ze het museum bezoeken. En ook zijn er in het (vaak monumentale) gebouw soms minder energiebesparende maatregelen mogelijk. Een grote uitdaging maar toch er is veel mogelijk en dit vindt je terug op deze website.

 • Monumenten RCE

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Op deze pagina vindt je allerlei informatie over monumenten.

 • Advies voor verbouwen, verduurzamen of kopen van een ruimte door Cultuur+Ondernemen

  Hoe en waar vind je de juiste financiering voor verduurzamen?

 • Financieringswijzer Cultuur+Ondernemen

  Welke financiering past bij uw project, product of onderneming? Laat je adviseren en inspireren bij het vinden van de beste geldbronnen en een goede financieringsmix.

 • Monumentencoaches

  Nadja, Henrieke en Barbara zijn Monumentencoaches bij het Restauratiefonds. Zij maken (toekomstige) eigenaren van monumenten wegwijs in monumentenland. Heb je een vraag? Neem contact op via info@monumenten.nl. Bellen kan ook. Het nummer is 088 253 90 10.

 • Monumenten.nl: alles over monumenten onder één dak

  Monumenten.nl maakt je wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt je relevante informatie voor als je jouw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kan je andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten. Of vind de juiste specialist in de Specialistenwijzer.

 • Doe de check: financier het monument met een lening of hypotheek

  Als eigenaar van een monument kan je bij het Restauratiefonds aankloppen voor verschillende soorten leningen. Er zijn financieringsmogelijkheden voor aankoop, herbestemming en verduurzaming. Ontdek hier welke lening of hypotheek het best bij jouw situatie en plannen past.

 • Keuzewijzer financiering voor monument: subsidie of lening

  Ga je aan de slag met jouw monument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze kosten te financieren. Ontdek hier welke financiering bij jou past.

 • Subsidie- en financieringswijzer

  De Subsidie- en financieringswijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt jou financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie je bent en wat je zoekt, en je krijgt een overzicht met regelingen op maat.

 • ACTIE als Cultuur

  In juni 2023 hebben de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur gelanceerd.
   
  Door gebruik te maken van de gezamenlijke slagkracht kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel te maken van het doen en denken van de gehele sector. Vanuit vijf ACTIE-punten vormen we een zelfstandig en gezamenlijk beleid en stellen we gedeelde doelen. Het verduurzamen van Accommodaties en omgeving, Communicatie en bewustwording van het publiek, Transport en reisbewegingen, Interne Bedrijfsvoering en Externe Partners en sponsoring. Deze vijf werkgebieden vormen de pijlers van ‘ACTIE’. Hiermee bieden we makers, creatieve ondernemers en instellingen richtlijnen, suggesties en aandachtspunten om direct aan de slag te kunnen en kennis uit te wisselen. 

 • Kunstloc Brabant

  Meer weten over de digitale transformatie in de culturele sector? Kunstloc Brabant heeft er een kennispagina over ingericht.

 • Voordekunst crowdfunding

  Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Doneer. Start een campagne. Maak het samen. Doe het voordekunst.

 • SIDN fonds community

  Als fonds stimuleren ze kennisdeling en samenwerking, want samen staan we nu eenmaal sterker. Op deze pagina vind je daarom interessante financiers en fondsen binnen het digitale domein en relevante awards. Je vindt hier ook onze ‘SIDN fonds vouchers’ voor ondersteunde projecten, waarmee voor een specifieke vraag extra expertise ingeschakeld kan worden.

 • Digitaal Erfgoed Coach

  Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed.

 • Aanvraaghulp Mondriaanfonds

  Doorloop de vragen en vind de juiste regeling bij het Mondriaan Fonds. Lees altijd de bijbehorende uitleg en de voorwaarden van de regeling voordat je aanvraagt. Dan ga je goed van start.

 • Subsidiewijzer voor jouw digitale project – DEN

  Heb je een digitaal project voor ogen, maar ben je nog op zoek naar financiering? Verschillende fondsen dragen daar graag aan bij. DEN zet een aantal belangrijke fondsen op een rijtje en denkt met je mee bij het vinden van de juiste subsidieregeling.

 • Netwerk Digitaal Erfgoed

  Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) brengt niet alleen mensen samen die bezig zijn met digitaal erfgoed, maar ook hun netwerken, hun informatie, collecties en data, tools en activiteiten. Kortom: verbinding vormt het DNA van NDE.

Lidmaatschap Museumvereniging

 • Kan iemand op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de 8 Museumnetwerken. Wij noemen dat  participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als je niet meer bij het museum werkt.

 • Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar.

 • Hoe wordt een museum lid van de Museumvereniging?

  Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging, respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van Museumregister Nederland kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Lees verder op Word lid.

 • Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  Per 1 januari 2023 zijn 460 instellingen aangesloten bij de Museumvereniging. Hiervan zijn 426 geregistreerde musea, 27 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instellingen en 7 belanghebbenden. 

 • Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart accepteren?

  Alleen volwaardige leden van de Museumvereniging hebben het privilege deel te nemen aan de Museumkaart. 

 • Wat heeft een museum aan het lidmaatschap?

  De voordelen van het lidmaatschap vind je hier.

Museale verwervingen

 • In hoeverre kan het projectteam Museale verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  Het interne onderzoek moeten de musea zelf doen. Bij problemen en vragen over de aanpak van het onderzoek en over de herkomstgeschiedenis van objecten kan het projectteam ondersteuning bieden.

Museum.nl

 • Hoe kan ik algemene gegevens van mijn museum aanpassen op museum.nl?

  Dat kan niet, want die gegevens komen uit de ledendatabase. Je kan een mailtje sturen naar crmmutaties@museumvereniging.nl met de aanpassingen erin.

 • Wat moet ik doen als ik een melding krijg dat het wachtwoord onjuist is, terwijl ik ooit een wachtwoord voor de tentoonstellingenagenda heb ingesteld?

  Je logt nu in met je Google-account. Dus het wachtwoord dat je invoert, is dat van je Google-account.

 • Wat te doen bij de volgende foutmelding: user has no email or is not an authorized cms user.?

  Deze foutmelding betekent vaak dat het e-mailadres waarmee je probeert in te loggen niet gekoppeld is aan een Google-account óf nog niet in het cms van museum.nl staat. Je kunt je werk e-mail aan een Google-account koppelen en doorgeven of een ander e-mailadres dat aan Google gekoppeld is doorgeven aan persberichten@museumvereniging.nl.

 • Wanneer ik naar cms.museum.nl ga, zie ik een leeg scherm, wat nu?

  Probeer de website in Google Chrome te openen en je cookies te verwijderen. Als het goed is, moet het nu wel lukken. Zo niet, open het cms (http://cms.museum.nl) in een incognito venster.

Museumkaart

 • Waar kunnen musea hun bezoekgegevens indienen?
 • Waar kan een museum Museumkaarten bestellen?

Museumnetwerken

 • Ik zie mijn vakgebied niet terug in de bestaande netwerken, kan ik een eigen netwerk oprichten?

  Indien jouw vakgroep/functie niet gerepresenteerd wordt in een van de bestaande netwerken, neem dan contact op met ons via rwijnen@museumvereniging.nl.

 • Hoe vaak komt het netwerk bij elkaar?

  De frequentie van de activiteiten mogen de netwerken zelf bepalen. Er wordt minimaal één excursie (van minimaal een dagdeel) en één hybride bijeenkomst georganiseerd per jaar, per netwerk. Het is mogelijk om als museumnetwerk meer activiteiten te organiseren, dat wordt alleen maar aangemoedigd.

 • Wat is het doel van de Museumnetwerken?

  De netwerken hebben als doel laagdrempelig contact en (praktische) kennisuitwisseling tussen vakgenoten te faciliteren en stimuleren. Iemand die in een ander museum hetzelfde werk doet als jij, werkt vaak aan veel dezelfde processen en loopt tegen veel dezelfde vraag(stukken) aan.

 • Ik heb geen LinkedIn-pagina, moet ik die aanmaken om aanjager te kunnen worden?

  Ja, we gebruiken de (besloten) LinkedIn-pagina’s van de netwerken om op een eenvoudige manier contact te onderhouden met leden in het netwerk, informatie te delen en te reageren op gedeelde content. 

 • Ik houd mij bezig met een thema als duurzaamheid of diversiteit, hoe passen deze thema’s in de netwerken?

  Duurzaamheid en diversiteit zijn twee van de vijf pijlers van de Museumvereniging. Wij zetten ons actief voor deze onderwerpen in doormiddel van werkgroepen en kennisdelingsprogramma’s. Heb je kennis rondom deze thema’s en wil je die graag delen met je collega’s? Binnen de netwerken is ruimte om actuele thema’s te agenderen en te bespreken. Je kan hiervoor contact opnemen met een van de aanjagers van de museumnetwerken of contact opnemen met het team kennisdeling. 

 • Hoeveel uur ben je er per week aan kwijt?

  Omdat we de netwerken aan het opzetten zijn, is het nog lastig in te schatten hoeveel tijd de aanjagers per week zullen besteden aan de functie. We verwachten dat het in de opstartfase iets intensiever is en dat na deze fase de tijdsinvestering rond de 2 uur per week ligt. 

 • Is de functie van ‘aanjager’ een vrijwillige functie?

  Ja, het gaat om een vrijwillige (onbezoldigde) functie die je naast je baan kunt uitvoeren.

 • Ik ben lid van een netwerk en ik wil iets organiseren, hoe werkt dat?

  Je kunt aan allerlei formats en groottes denken: een rondleiding bij een (nieuwe) tentoonstelling, een lezing, een online spreekuur of een kijkje in de keuken. Neem contact op met de aanjagers van je netwerk en deel je ideeën en plannen vooral. Samen maken we de museumnetwerken nog relevanter voor de sector en onze collega’s. 

 • Ik werk als zzp’er bij een aangesloten museum, kan ik mij aanmelden voor een netwerk/aanjager worden?

  Je kunt je als zzp’er wél aanmelden als lid van een netwerk, maar je kunt je niet aanmelden als aanjager. 

 • Zijn de aanjagers verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten?

  De aanjagers zijn verantwoordelijk voor het aanjagen van activiteiten binnen hun netwerk. Je zorgt ervoor dat er elk jaar minimaal één fysieke en één online bijeenkomst plaats vindt. Je hoeft niet direct verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van alle evenementen in het netwerk maar je zorgt wel voor voldoende contactmomenten en activatie van de leden in de groep.

 • Ik wil graag lid worden van een Museumnetwerk, hoe werkt dat?

  Alle Museumnetwerken en het aanmeldformulier vind je hier. Via de mailing houden de aanjagers van het netwerk je op de hoogte van activiteiten en nieuws. Vergeet daarnaast niet je aan te melden bij de LinkedIn-groep van jouw netwerk. 

Professionalisering van musea

 • In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen – zowel door particulieren als door bedrijven – legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift.Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat – een deel van – successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

   Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

  Geefwet
  Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 

  In de leidraad vind je meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt.

 • Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt?

  Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Op de website van Pictoright staat veel informatie over dit onderwerp. 

 • Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  1. Pictoright, de opvolger van Beeldrecht, benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie.

  2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum. Alles wat je doet om de rechthebbenden op te sporen zorgvuldig documenteren, zodat – als men je als museum aanspreekt – er bewijsmateriaal is over de pogingen die je hebt ondernomen. Dit heet due dilligence.

 • Wat is de definitie van het begrip ‘museum’?

  De definitie van ‘museum’ staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea. Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier NIET onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen NIET tot de musea. De definitie luidt als volgt: ‘Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.’

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het oprichten van een museum?

  Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of je het museum uiteindelijk in het museumregister wilt laten opnemen. Het register is het kwaliteitskeurmerk van het museumveld. 

  Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van je provincie.