Over de werkgroep

De werkgroep Digitalisering & Innovatie stelt de Museumagenda Digitalisering Transformatie op, die in kaart brengt wat de digitale transformatie inhoudt voor kleine en middelkleine musea en welke thema’s de museumsector de komende drie jaar moet op- en aanpakken. Dit doet de werkgroep door het identificeren van (nieuwe) processen, taken en uitdagingen waarbij wordt samengewerkt en kennis gedeeld met een brede groep aan partners. De Museumagenda ondersteunt musea om het volledige potentieel van de digitale transformatie te benutten zodat ze verbonden  blijven met het publiek van de toekomst. Daarnaast stelt de werkgroep een Uitvoeringsagenda op waarin het de Museumvereniging en partners zoals het Netwerk Digitaal Erfgoed, DEN en digitaal erfgoedcoaches adviseert hoe de Museumagenda in de praktijk toegepast kan worden. De Museumagenda vormt de basis voor wat we de komende jaren als vereniging op het onderwerp digitalisering transformatie gaan doen, in het bijzonder binnen het Programma Kennisdeling.

De thema’s binnen de Museumagenda Digitale Transformatie zijn verdeeld over de speerpunten van de Museumvereniging. Per speerpunt vind je straks via een webpublicatie concrete adviezen om aan de slag te gaan met verschillende thema’s, passend bij het speerpunt. Dit wordt aangevuld met inspirerende voorbeelden en een overzicht van partners om samen mee op te trekken. Samenwerken staat centraal: door de krachten te kunnen de noodzakelijke stappen gezet worden om digitale transformatie in alle lagen van de organisatie door te voeren voor een toekomstbestendig museum.

Naar verwachting wordt de Museumagenda Digitale Transformatie in het najaar van 2024 opgeleverd.

Onze acties

 • Opstellen van een inhoudelijke Museumagenda Digitale Transformatie ten behoeve van de leden voor een toekomstbestendige museumsector
 • Opstellen van een Uitvoeringsagenda Digitale Transformatie met een duidelijke rolverdeling tussen de Museumvereniging en partnerorganisaties op het onderwerp digitale transformatie
 • Faciliteren en activeren van kennisdeling door middel van programmering voor de diverse leden in de achterban van de vereniging

Onze uitgangspunten

 • Musea zijn waarde gedreven en dragen bij aan brede maatschappelijke vraagstukken zoals sociale rechtvaardigheid, cohesie, gelijkheid en klimaatverandering.
 • Omarmen van een digitale houding en digitaal denken is een voorwaarde voor de noodzakelijke en blijvende verandering in het museum
 • In de Museumagenda staan de gebruikers en hun behoeften centraal
 • De Museumagenda is gericht op kleine en middelkleine musea
 • De Museumagenda vormt de basis voor een gedeeld vocabulaire zodat we allemaal dezelfde taal spreken en definities aanhouden
 • De Museumagenda gaat zoveel mogelijk uit van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en het Verdrag van Faro. Waar nodig worden deze door middel van de agenda aangevuld specifiek voor de museumsector
 • De Museumagenda dienst als aanjager en facilitator voor musea om de samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed vorm te geven en hiermee een gemeenschappelijke aanpak te benadrukken om zo samen digitale uitdagingen te overwinnen

Werkgroepleden

 • Bert Mennings, Directeur Limburgs Museum Venlo, voorzitter
 • Aylin Beijersbergen, Medewerker Strategie & Beleid Museumvereniging, secretaris
 • Sandra Verdel, Senior Projectleider Programma’s, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
 • Paul Stork, Zakelijk directeur Frans Hals Museum Haarlem
 • Marco Streefkerk, Informatiemanager Anne Frankhuis en zelfstandig adviseur
 • Shannon van Muijden, Datamanager en conservator fotografie, Zuiderzeemuseum Enkhuizen
 • Chantal Perlee, Projectleider Digitale Innovatie Landhuis Amelisweerd & Centraal Museum Utrecht

Werkgroepen 

In het meerjarenbeleidsplan van de Museumvereniging zijn vijf speerpunten geformuleerd. De werkgroepen werken aan een concrete opdracht die bijdraagt aan – één van – die speerpunten. Digitale transformatie is onderdeel van het speerpunt diverse sector: de zorg voor en omgang met kunst, cultuur en erfgoed is het fundament van een diverse museumsector. Dit betekent niet alleen dat er actief geïnvesteerd wordt in behoud, onderzoek en digitalisering van collecties (met daarbij nieuwe presentatievormen), maar ook dat  een digitale strategie en businessmodel door alle lagen van het museum gedragen wordt. Zo kan de museumsector ons erfgoed blijven delen en verrijken en op de lange termijn dienen als spiegel van de samenleving. 

De werkgroep leden zijn ambassadeurs en voorlopers. Zij proberen de rest van de sector in hun kielzog mee te nemen. De werkgroepen leveren een concreet product op. Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, een actieplan of een lobbyopdracht. De werkgroep leidt tot oplossingen én een plan van aanpak over hoe daar te komen.

Ben jij digitally ambitious?

Dan zoeken wij jou! De digitally ambitious is een nieuw kennispartnerschap binnen de Museumvereniging die de “oren en ogen” worden van de vereniging met betrekking tot de digitale transformatie van de museumsector. Deze groep kennispartners zullen de Museumagenda Digitale Transformatie, opgesteld door de werkgroep Digitalisering & Innovatie, samen met de Museumvereniging borgen en actueel houden door collectieve expertise te benutten om met elkaar een steentje bij te dragen aan een toekomstbestendige museumsector. Zo kunnen musea in een snel veranderende digitale wereld ons erfgoed blijven delen en verrijken en zo ook op de lange termijn dienen als spiegel van de samenleving. De Museumagenda Digitale Transformatie wordt dit najaar gelanceerd en daarna zal het kennis partnerschap digitally ambitious van start gaan.

De digitally ambitious kunnen zowel museummedewerkers zijn, als professionals van andere culturele deelsectoren of juist werkzaam buiten de cultuursector maar wel binnen de verschillende thema’s van de Museumagenda Digitale Transformatie. Neem contact op voor meer informatie.