Wat is het doel van de Werkgroep Digitalisering & Innovatie?

De werkgroep stelt de Museumagenda Digitalisering en Innovatie op, die in kaart brengt wat de digitale transformatie behelst en welke thema’s de museumsector de komende 3 jaar moet op- en aanpakken. De Museumagenda vormt de basis voor wat we de komende jaren als vereniging op dit onderwerp gaan doen, in het bijzonder binnen het Programma Kennisdeling. De werkgroep gaat als onderdeel daarvan op ‘tournee’ om de agenda toe te lichten bij en te bespreken met museumprofessionals in het land. Ook adviseert de werkgroep de Museumvereniging over een middel of platform om de Museumagenda te borgen.

Werkgroepleden

  • Bert Mennings, Directeur Limburgs Museum Venlo, voorzitter
  • Aylin Beijersbergen, Medewerker Strategie & Beleid Museumvereniging, secretaris
  • Sandra Verdel, Senior Projectleider Programma’s, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
  • Paul Stork, Zakelijk directeur Frans Hals Museum Haarlem
  • Marco Streefkerk, Informatiemanager Anne Frankhuis en zelfstandig adviseur
  • Shannon van Muijden, Datamanager en conservator fotografie, Zuiderzeemuseum Enkhuizen
  • Chantal Perlee, Projectleider Digitale Innovatie Landhuis Amelisweerd & Centraal Museum Utrecht

Werkgroepen 

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Museumvereniging zijn 5 speerpunten geformuleerd. De werkgroepen werken aan een concrete opdracht die bijdraagt aan – één van – die speerpunten. De werkgroepleden zijn ambassadeurs en voorlopers. Zij proberen de rest van de sector in hun kielzog mee te nemen. De werkgroepen leveren een concreet product op. Dit kan bijvoorbeeld een advies zijn, een actieplan of een lobbyopdracht. De werkgroep leidt tot oplossingen én een plan van aanpak over hoe daar te komen.