Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt – en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’. Het doel van dit meerjarenprogramma dat onder is gebracht bij Rijkswaterstaat, is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.