Lidmaatschap Museumvereniging

 • Kan iemand op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de 7 Museumnetwerken. Wij noemen dat  participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als je niet meer bij het museum werkt.

 • Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar.

 • Hoe wordt een museum lid van de Museumvereniging?

  Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging, respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van Museumregister Nederland kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Lees verder op Word lid.

 • Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  Per 1 januari 2023 zijn 460 instellingen aangesloten bij de Museumvereniging. Hiervan zijn 426 geregistreerde musea, 27 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instellingen en 7 belanghebbenden. 

 • Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart accepteren?

  Alleen volwaardige leden van de Museumvereniging hebben het privilege deel te nemen aan de Museumkaart. 

 • Wat heeft een museum aan het lidmaatschap?

  De voordelen van het lidmaatschap vind je hier.

Museale verwervingen

 • In hoeverre kan het projectteam Museale verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  Het interne onderzoek moeten de musea zelf doen. Bij problemen en vragen over de aanpak van het onderzoek en over de herkomstgeschiedenis van objecten kan het projectteam ondersteuning bieden.

Museum.nl

 • Hoe kan ik algemene gegevens van mijn museum aanpassen op museum.nl?

  Dat kan niet, want die gegevens komen uit de ledendatabase. Je kan een mailtje sturen naar crmmutaties@museumvereniging.nl met de aanpassingen erin.

 • Wat moet ik doen als ik een melding krijg dat het wachtwoord onjuist is, terwijl ik ooit een wachtwoord voor de tentoonstellingenagenda heb ingesteld?

  Je logt nu in met je Google-account. Dus het wachtwoord dat je invoert, is dat van je Google-account.

 • Wat te doen bij de volgende foutmelding: user has no email or is not an authorized cms user.?

  Deze foutmelding betekent vaak dat het e-mailadres waarmee je probeert in te loggen niet gekoppeld is aan een Google-account óf nog niet in het cms van museum.nl staat. Je kunt je werk e-mail aan een Google-account koppelen en doorgeven of een ander e-mailadres dat aan Google gekoppeld is doorgeven aan persberichten@museumvereniging.nl.

 • Wanneer ik naar cms.museum.nl ga, zie ik een leeg scherm, wat nu?

  Probeer de website in Google Chrome te openen en je cookies te verwijderen. Als het goed is, moet het nu wel lukken. Zo niet, open het cms (http://cms.museum.nl) in een incognito venster.

Museumkaart

 • Waar kunnen musea hun bezoekgegevens indienen?
 • Waar kan een museum Museumkaarten bestellen?

Museumnetwerken

 • Ik houd mij bezig met duurzaamheid of diversiteit. Hoe passen deze thema’s in de netwerken?

  Binnen de netwerken is ruimte om actuele thema’s te agenderen en te bespreken. Daarnaast komen er werkgroepen en organiseert de Museumvereniging ook evenementen met als doel de 5 speerpunten uit het meerjarenplan na te jagen. Hieronder vallen onder andere duurzaamheid en diversiteit en inclusie. De werkgroepen gaan later dit kalenderjaar van start. Meer informatie daarover volgt. 

 • Kost het geld, naar een activiteit van het netwerk gaan?

  Activiteiten van de netwerken zijn gratis toegankelijk voor leden. Soms kunnen ze een kleine onkostenvergoeding vragen, afhankelijk van de kosten en de organisator.  

 • Is er een budget om activiteiten te organiseren?

  De Museumnetwerken hebben elk een klein eigen budget. Als je een spreker of workshopleider wilt boeken voor je activiteit, kun je bij de aanjagers van jouw netwerk navragen of er – nog – budget voor is. Neem daarover met hen contact op. Zij beheren het budget. 

 • Ik ben lid van een netwerk en ik wil iets organiseren, hoe werkt dat?

  Je kunt aan allerlei formats en groottes denken: een rondleiding bij een  -nieuwe – tentoonstelling, een lezing, een online spreekuur of een kijkje in de keuken. Het staat de organisator(en) van een activiteit vrij een kleine vergoeding te vragen voor een activiteit, zodat je out-of-pocket-kosten gedekt zijn. Aanmelding en eventuele betaling verlopen via het museum waar de (hoofd)organisator werkt. 

  Deel je activiteit in de LinkedIn-groep en stuur een bericht naar het e-mailadres van jouw netwerk. Zo delen zij het ook in deze mailing.   

 • Kan ik lid worden van verschillende netwerken?

  Zeker. Vergeet niet voor elk netwerk waarbij je je aansluit een aanmeldformulier in te vullen. En meld je vooral ook aan voor de verschillende LinkedIn-groepen.  

 • Mijn werkgever is niet aangesloten bij de Museumvereniging, kan ik alsnog lid worden van een netwerk?

  Alleen museummedewerkers en mensen die – langdurig – freelancen voor musea kunnen lid worden van een Museumnetwerk. Verleen je een interessante dienst of organiseer je een activiteit die ook voor museummedewerkers relevant is? Mail dan naar de aanjagers van het desbetreffende netwerk. Je vindt hun mailadressen op de pagina’s de Museumnetwerken.

 • Ik wil graag lid worden van een Museumnetwerk. Hoe werkt dat?

  Alle Museumnetwerken en het aanmeldformulier vind je hier. Via de mailing houden de aanjagers van het netwerk je op de hoogte van activiteiten en nieuws. Vergeet daarnaast niet je aan te melden bij de LinkedIn-groep van jouw netwerk. 

Professionalisering van musea

 • In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen – zowel door particulieren als door bedrijven – legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift.Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat – een deel van – successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

   Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

  Geefwet
  Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 

  In de leidraad vind je meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt.

 • Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt?

  Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Op de website van Pictoright staat veel informatie over dit onderwerp. 

 • Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  1. Pictoright, de opvolger van Beeldrecht, benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie.

  2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum. Alles wat je doet om de rechthebbenden op te sporen zorgvuldig documenteren, zodat – als men je als museum aanspreekt – er bewijsmateriaal is over de pogingen die je hebt ondernomen. Dit heet due dilligence.

 • Wat is de definitie van het begrip ‘museum’?

  De definitie van ‘museum’ staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea. Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier NIET onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen NIET tot de musea. De definitie luidt als volgt: ‘Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.’

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het oprichten van een museum?

  Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of je het museum uiteindelijk in het museumregister wilt laten opnemen. Het register is het kwaliteitskeurmerk van het museumveld. 

  Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van je provincie.