Als fonds stimuleren ze kennisdeling en samenwerking, want samen staan we nu eenmaal sterker. Op deze pagina vind je daarom interessante financiers en fondsen binnen het digitale domein en relevante awards. Je vindt hier ook onze ‘SIDN fonds vouchers’ voor ondersteunde projecten, waarmee voor een specifieke vraag extra expertise ingeschakeld kan worden.