Museumcijfers

Publicatie | 14 sep. 2021

Als Museumvereniging publiceren we elk jaar zo in september de Museumcijfers. Deze publicatie bevat de belangrijkste cijfers van musea over het afgelopen jaar. 

De cijfers worden verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana) in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie omtrent personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens inzake bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.

Museumbezoek in 2020

Het aantal museumbezoeken is in 2020 als gevolg van corona met 60 procent gedaald, naar 13,2 miljoen. Een jaar eerder was dat nog 33 miljoen. Voor 2021 verwacht de Museumvereniging een nog verdere daling naar 9,7 miljoen bezoeken. De daling van buitenlands bezoek was zelfs 82 procent: van 10 miljoen in 2019 naar 1,8 miljoen in 2020. Hoofdoorzaken van de dalingen zijn de verplichte sluitingen van musea, de beperkingen van het maximaal aantal mensen in het museum en de krimp van het toerisme. 

Kerncijfers 2020

Museumbezoek door corona met 60% gedaald
13,2 miljoen museumbezoeken, waarvan 1,8 miljoen bezoeken (13% van het totaal) uit het buitenland.
Ruim 1,3 miljoen Museumkaarthouders, samen goed voor bijna 5 miljoen museumbezoeken (37% van het totale aantal bezoeken).

Lees het nieuwsbericht dat wij maakten n.a.v. Museumcijfers 2020 hier.

Museumcijfers

Museumcijfers is een jaarlijkse uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

  • Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
  • Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
  • Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

Een samenvatting van Museumcijfers 2020 vind je hier.

Museumcijfers 2013-2020

Museumcijfers 2020
Museumcijfers 2019
Museumcijfers 2018
Museumcijfers 2017
Museumcijfers 2016
Museumcijfers 2015
Museumcijfers 2014
Museumcijfers 2013

 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

Deel deze publicatie