Een vakjury bepaalt de winnaar van de Museumkids Award. De jury bestaat uit verschillende professionals uit de museumsector, basisonderwijs en de wereld van de kindertelevisie.

Jurytraject

Uit alle aanmeldingen stelt de jury een longlist samen van zes musea. Om de gelijke kansen van elk museum te waarborgen, worden de aanmeldingen zonder naamsvermelding van het museum aan de jury voorgelegd. De genomineerde musea krijgen tijdens een presentatieronde de kans om hun publieksprogramma toe te lichten aan de jury. Hierna zullen er drie finalisten worden geselecteerd, die de jury samen met vertegenwoordigers van de doelgroep zal bezoeken.

De winnaar van de Museumkids Award wordt bekend gemaakt tijdens het Museumcongres in Arnhem op 14 november. Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de prijs. De drie finalisten worden uitgenodigd om tijdens het congres deel te nemen aan een inhoudelijk panelgesprek. Daarnaast zal het winnende museum worden gevraagd komend jaar samen met de Museumvereniging een Kennisdag te organiseren voor alle museummedewerkers.

Data

  • 19 augustus 2024: Deadline indienen aanmelding
  • Week van 26 augustus 2024: Bekendmaking zes genomineerden via mailing
  • 27 september 2024: Presentaties zes genomineerden in Stedelijk Museum Amsterdam
  • Week van 30 september 2024: Bekendmaking drie finalisten via mailing
  • 21 en 28 oktober 2024: Jurybezoeken aan de drie musea, vergezeld door een gezin met kinderen
  • 14 november 2024: Bekendmaking winnaar Museumkids Award 2024 en inhoudelijke panel sessie met de drie finalisten tijdens het Museumcongres in Arnhem
  • Voorjaar 2025: Het winnende museum organiseert in samenwerking met de Museumvereniging een Kennisdag voor museummedewerkers