Museumkids

Museumkids.nl is het online platform van de Museumvereniging waar kinderen op speelse wijze in aanraking komen met de musea in Nederland. Het primaire doel is kinderen interesseren voor musea en bezoek te stimuleren. 

Museumkids

Meer waardering voor museale collecties begint bij de jongere generaties: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Museumkids.nl is het online platform van de Museumvereniging voor kinderen. 

De museuminspecteurs - kinderen tot en met 12 jaar - bepalen wat het meest Kidsproof museum van Nederland is door na een museumbezoek een inspectie in te vullen. Ook kunnen zij op de site ideeën opdoen voor een museumbezoek met school of familie.

Kidsproof musea

Alle bij de Museumvereniging aangesloten musea die in de afgelopen inspectieperiode 40 of meer inspecties hebben ontvangen en daarbij van de kinderen een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 hebben behaald, mogen zich Kidsproof noemen. Het museum met de hoogste gemiddelde score is de nationale winnaar. In elke provincie is er een provinciewinnaar. Heeft een provincie geen museum met meer dan 40 inspecties dan krijgt het hoogst scorende museum een eervolle vermelding.

Het nieuwe inspectiejaar is gestart op 10 november 2017. Aan het einde van dit wedstrijdjaar, op 9 november 2018, is de uitreiking van de nieuwe Kidsproof musea 2019. 

Museumkidsweek

Meer waardering voor museale collecties begint bij de jongste generaties. Met de jaarlijkse Museumkidsweek proberen we kinderen te raken, te verrassen en te inspireren met speciale activiteiten door het hele land. Met ons aller museumschatten, met ons cultureel erfgoed, kortom met ons échte goud! De Museumkidsweek valt samen net de herstvakantie voor het primair onderwijs in Nederland. 

Museumkidsweek