Museumkids

Museumkids.nl is het online platform van de Museumvereniging waar kinderen op speelse wijze in aanraking komen met de verschillende musea in Nederland. Het primaire doel is kinderen interesseren voor musea en bezoek te stimuleren. 

Museumkids

Meer waardering voor museale collecties begint bij de jongere generaties: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom is er het online platform van de Museumvereniging speciaal voor kinderen Museumkids.nl

Of een museum kidsproof is bepalen de museuminspecteurs: kinderen tot en met 12 jaar. Na een museumbezoek vullen deze kinderen een aantal open en gesloten vragen over het museum in. Alle inspecties bij elkaar geven inzicht in wat kinderen van het museum vinden en wat ze graag beter zouden zien. Ook geven de kinderen een cijfer aan het museum. Daarnaast kunnen zij op de website ideeën opdoen voor een museumbezoek met school of familie.

Kidsproof musea

Alle bij de Museumvereniging aangesloten musea die in de afgelopen inspectieperiode 40 of meer inspecties hebben ontvangen en daarbij van de kinderen een gemiddeld cijfer van  7,5 of hoger hebben behaald mogen zich Kidsproof noemen. Het museum met de hoogste gemiddelde score is de nationale winnaar. Daarnaast is er in elke provincie een provinciewinnaar. Als een provincie geen museum heeft met meer dan 40 inspecties dan krijgt het hoogst scorende museum een eervolle vermelding.

Het nieuwe inspectiejaar is gestart op 9 november 2018. Aan het einde van dit wedstrijdjaar - op 8 november 2019 - is de uitreiking van de nieuwe Kidsproof musea 2019. 

Museumkidsweek

Meer waardering voor museale collecties begint bij de jongste generaties. Met de jaarlijkse Museumkidsweek proberen we kinderen te raken, te verrassen en te inspireren met speciale activiteiten door het hele land. Met ons aller museumschatten, met ons cultureel erfgoed; kortom met ons échte goud! De Museumkidsweek valt samen met de herstvakantie voor het primair onderwijs in Nederland. Dit jaar is dat van 12 tot en met 27 oktober 2019. 

Museumkidsweek