Frans Hals Museum en Teylers Museum werken samen aan het Online Museumplatform. Dit platform stelt musea in staat een website te creëren en te onderhouden.

Teylers Museum heeft haar website onlangs gelanceerd gebouwd op het Online Museumplatform (teylersmuseum.nl). Frans Hals Museum volgt begin juli. Kröller-Müller Museum volgt als nieuwe deelnemer in de loop van dit jaar. Museum Rembrandthuis gaat in 2025 haar website op het Online Museumplatform lanceren.

Het Online Museumplatform is ontstaan vanuit het besef dat museum websites vrijwel dezelfde functionaliteiten hebben en dezelfde interactiepatronen kennen. Het verschil zit in de inhoud en de vorm. Daarnaast investeren musea vaak eens in de zoveel jaar in een nieuwe website waar veel tijd en aandacht naar uit gaat om vervolgens weinig of geen budget te hebben voor onderhoud laat staan voor doorontwikkeling.

Deelnemers in het platform betalen een initiële inleg en vervolgens een jaarlijks bijdrage voor support, onderhoud en doorontwikkeling. Door zowel de initiële investering als de jaarlijkse budgetten bij elkaar te voegen kunnen musea profiteren van groter gezamenlijk budget en continuïteit in de doorontwikkeling. Daarnaast ontstaat met het platform een samenwerking tussen musea specifiek gericht op digitale aanwezigheid. De eerste zes deelnemers financiering de reeds ontwikkelde basis. Elke volgende deelnemer draagt bij aan de doorontwikkeling en dus aan nieuwe functionaliteiten of verbeteringen.

Naast de initiële inleg moet ieder museum zelf een ontwerp (laten) maken en structuur en content bepalen. Het interactieontwerp (UX) is binnen het platform al vastgelegd en hoeft niet specifiek ontworpen te worden. Dat scheelt veel geld en tijd bij het ontwikkelen van een nieuwe website of het overzetten van een bestaande website.

Het platform heeft alle standaard functionaliteiten en de mogelijkheid de collectie te tonen en bijvoorbeeld in te zoomen op hoog resolutie beelden. Het streven in om het platform de komende tijd uit te breiden met interactieve, participatieve en innovatieve functies (bijvoorbeeld artificial intelligence). Hiervoor zijn de deelnemers in gesprek met Cultuurloket DigitALL voor een financiële bijdrage voor deze aanvullingen.

Het Online Museumplatform is samen met Q42 geïnitieerd en gebouwd. Q42 is onder andere bekend van de websites van Rijksmuseum en Van Gogh Museum.

De nu samenwerkende musea gaan het Online Museumplatform onderbrengen in een stichting zonder winstoogmerk. Het initiatief is op zoek naar meer musea die willen meedoen. Hoe meer musea er mee doen hoe steviger en beter het platform zal worden. Op 4 maart 2024 heeft een online presentatie plaatsgevonden, deze kun je hier terugkijken.

Bij vragen kun je contact opnemen met Paul Stork, zakelijk directeur Frans Hals Museum, P.Stork@franshalsmuseum.nl of 06 53 577 628.