Criteria aanmeldingen

  • Het gaat om een publieksprogramma in het museum voor (gezinnen met) kinderen t/m 12 jaar. Denk hierbij aan: een speurtocht, workshop, kindertentoonstelling, escape game, kinderaudiotour, gezinsrondleiding, familiespel of andere activiteiten in het museum. Geen schoolprojecten.
  • De nadruk ligt op een bijzondere en vernieuwende aanpak. Is het project bijvoorbeeld duurzaam, wordt er handig gebruikgemaakt van digitale middelen, spreekt het project een geheel nieuwe doelgroep aan of voegt het iets anders toe aan het bestaande aanbod.
  • Het project moet kunnen worden bezocht in de periode augustus t/m eind oktober 2024. Het gaat om bestaande projecten, zowel tijdelijk als vast.
  • Er mag één project per museum worden ingediend, niet het (kinder)museum of een familiedag in zijn geheel.
  • De indiener van het project is een museum dat is geregistreerd bij het Museumregister Nederland of is (gelieerd) lid van de Museumvereniging.
  • Het museum waarbij een jurylid werkzaam is, mag geen project inzenden voor de prijs zodat de jurering volledig onafhankelijk en integer blijft.
  • Ook musea die in vorige jaren Kidsproof Museum of Kidsproof Museum van het Jaar zijn geworden mogen meedingen naar de Museumkids Award 2024. De prijs is geheel nieuw ingestoken, alle musea beginnen op 0.

De volgende punten zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd:

  • Het is een plus als een project een overdraagbare aanpak heeft zodat ook andere musea het kunnen toepassen en integreren in hun publieksprogrammering.
  • Het is een plus als een project hoog scoort op toegankelijkheid en inclusiviteit, zodat zoveel mogelijk kinderen in Nederland zouden kunnen deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan of er is nagedacht over toegang met een rolstoel of buggy, prikkelgevoeligheid, moeilijkheidsgraad van de teksten, aanspreken van meerdere zintuigen of dat er ervaringsdeskundigen zijn ingezet bij de ontwikkeling van het project.
  • Het is een plus als kinderen duidelijk iets leren van het deelnemen aan de activiteit; over de collectie van het museum, het museum zelf, over zichzelf, anderen of over de wereld.