De netwerken hebben als doel laagdrempelig contact en (praktische) kennisuitwisseling tussen vakgenoten te faciliteren en stimuleren. Iemand die in een ander museum hetzelfde werk doet als jij, werkt vaak aan veel dezelfde processen en loopt tegen veel dezelfde vraag(stukken) aan.